การรับประกันนาฬิกาครอบคลุมอะไรบ้าง

ในช่วงระยะเวลารับประกันนั้น คุณจะได้รับการซ่อมหรือปรับตั้งเพื่อแก้ไขความบกพร่องจากโรงงานที่เกิดกับนาฬิกา (ตัวเครื่องและตัวเรือน) ตลอดจนสายโลหะ โดยมีข้อแม้ว่านาฬิกานั้นจะต้องผ่านการใช้งานอย่างถูกต้องตามที่คู่มือระบุไว้เท่านั้น 
ทั้งนี้เราจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมหรือปรับตั้งต่อไปนี้แม้จะอยู่ในช่วงของการรับประกันก็ตาม

  • การเปลี่ยนสายหนัง สายยูเรเธนหรือสายผ้า
  • ปัญหาหรือความเสียหายต่อกับตัวเรือน กระจกหรือสายซึ่งเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
  • รอยขีดข่วนหรือคราบสกปรกที่เกิดจากการใช้งาน
  • ปัญหาหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งรวมถึงเหตุเพลิงไหม้ น้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว
  • กรณีที่ตัวอักษรบนสมุดรับประกันถูกแก้ไข
  • กรณีที่ไม่นำใบรับประกันมา
  • การเปลี่ยนแบตเตอรี่

*ในการขอรับบริการนั้นคุณจะต้องแสดงใบรับประกันที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่าย ณ เวลาที่ซื้อนาฬิกา
*หากคุณนำนาฬิกาไปปรับความยาวสายที่ร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านที่คุณซื้อนาฬิกา ทางร้านจะคิดค่าบริการกับคุณแม้จะยังอยู่ในช่วงรับประกันก็ตาม