ข้าพเจ้าจะขอรับคู่มือสำหรับนาฬิกาของข้าพเจ้าได้อย่างไร

หากคุณไม่ได้รับคู่มือจากตัวแทนจำหน่าย ณ เวลาที่ซื้อนาฬิกา ขอให้กลับไปติดต่อสอบถามอีกครั้งหรือติดต่อศูนย์บริการ Seiko ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใกล้คุณ คุณสามารถค้นหาศูนย์บริการได้จากหน้าศูนย์บริการลูกค้า หรือดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบไฟล์ PDF จากข้างใต้นี้

หากคุณต้องการคู่มือสำหรับนาฬิการุ่นเก่า กรุณาติดต่อศูนย์บริการ Seiko ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใกล้คุณ 
คู่มือ