สนามแม่เหล็กส่งผลต่อนาฬิกาอย่างไร

สนามแม่เหล็กสามารถส่งผลอย่างร้ายแรงต่อนาฬิกาได้ ทำให้นาฬิกาเดินเร็วหรือช้ากว่าความเป็นจริง คุณต้องใช้ความระมัดระวังไม่วางนาฬิกาไว้ใกล้กับวัตถุที่เป็นแม่เหล็กเป็นระยะเวลานาน สิ่งเหล่านี้ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลำโพงของโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ สร้อยคอแบบติดด้วยแม่เหล็ก ตัวปิดกระเป๋าถือ เครื่องเป่าผม เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า ชิ้นส่วนที่เป็นแม่เหล็กของตู้เย็น นาฬิกาที่ถูกแม่เหล็กดูดจะยังคงมีสนามแม่เหล็กติดค้างอยู่แม้ว่าจะออกห่างจากแหล่งต้นกำเนิดของแม่เหล็กนั้นแล้ว ขอให้คุณติดต่อศูนย์บริการ Seiko ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อรับบริการล้างสนามแม่เหล็กให้เป็นที่เรียบร้อย 

นาฬิกาควอตซ์แบบอนาล็อก

นาฬิกาควอตซ์แบบอนาล็อกใช้พลังแม่เหล็กเพื่อขับเคลื่อนสเต็ปมอเตอร์ที่จะไปหมุนโรเตอร์ สเต็ปมอเตอร์เหล่านี้มีขนาดเล็กมากและอาจจะได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กได้จนส่งผลต่อการทำงานของโรเตอร์ ดังนั้นนาฬิกาจึงอาจหยุดเดินหรือแสดงค่าเวลาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

นาฬิกาสปริงไดรฟ์

สนามแม่เหล็กอาจส่งผลต่อชิ้นส่วนที่อยู่ภายในและทำให้เครื่องเดินไม่ตรงได้

นาฬิกาจักรกล

นาฬิกาจักรกลที่ถูกแม่เหล็กดูดจะยังคงมีสนามแม่เหล็กติดค้างอยู่แม้ว่าจะออกห่างจากแหล่งต้นกำเนิดของแม่เหล็กนั้นแล้ว และเป็นสาเหตุให้นาฬิกาเดินเร็วหรือช้าได้ อาการนี้จะไม่หายไปเองในเวลาอันสั้น ดังนั้นคุณจึงควรนำนาฬิกาไปรับการล้างสนามแม่เหล็กเพื่อให้นาฬิกาเดินตรงเหมือนเดิม

นาฬิกาควอตซ์แบบดิจิตอล

โดยทั่วไปแล้วนาฬิกาชนิดนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กเนื่องจากไม่มีมอเตอร์อยู่ภายใน