ข้าพเจ้าควรจะดูแลนาฬิกาเป็นพิเศษอย่างไรบ้าง

แรงสั่นสะเทือน

 • หลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนที่รุนแรง เช่น การทำนาฬิกาตกบนพื้นผิวที่แข็งเพราะว่านาฬิกาเป็นอุปกรณ์ความเที่ยงตรงสูงที่อ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอก

การกันน้ำ

 • อย่าจุ่มนาฬิกากันน้ำลงน้ำในขณะที่เม็ดมะยมอยู่ในจังหวะที่ดึงออก
 • อย่าดึงหรือหมุนเม็ดมะยมขณะที่นาฬิกาเปียก
 • แม้ว่านาฬิกาจะเป็นแบบกันน้ำก็ให้หลีกเลี่ยงการเปิดน้ำก๊อกใส่โดยตรงเพราะว่าแรงดันของน้ำจากก๊อกอาจทำให้ความชื้นเข้าสู่ภายในตัวเรือนนาฬิกาได้
 • เราไม่อาจรับประกันการกันน้ำของนาฬิกาตลอดไปได้เพราะว่าปะเก็นยางมีอายุการใช้งานและชิ้นส่วนบางชิ้นของนาฬิกาอาจเกิดการผิดรูปได้หากมีการกระทบกระทั่ง เราขอแนะนำให้คุณนำนาฬิกาไปรับการตรวจสภาพการกันน้ำเป็นประจำเพื่อความมั่นใจในการใช้งานจริง
 • ใช้ผ้านุ่มเช็ดคราบความชื้น เหงื่อหรือสิ่งสกปรกหลังถอดนาฬิกาเพื่อคงสภาพการกันน้ำของนาฬิกาให้ได้นานที่สุดเท่าที่จำได้

การว่ายน้ำในทะเล

 • หลังใส่นาฬิกากันน้ำลงทะเลให้ใช้น้ำจืดล้างแล้วใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
 • อย่าล้างทำความสะอาดนาฬิกากันน้ำขณะที่เม็ดมะยมอยู่ในจังหวะที่ดึงออก
 • หลีกเลี่ยงการล้างนาฬิกาใต้น้ำก๊อกโดยตรง ให้ล้างในน้ำที่เปิดไว้ในอ่างหรือภาชนะแทน

การอาบน้ำหรือซาวน่า

 • อย่าใส่นาฬิกาอาบน้ำหรือเข้าซาวน่าเพราะว่าไอน้ำ สบู่หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่ในแหล่งน้ำพุร้อนอาจทำให้นาฬิกาสูญเสียประสิทธิภาพในการกันน้ำรวดเร็วกว่าเดิมได้

อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป

 • นาฬิกาจะทำงานผิดเพี้ยนจากปกติได้ในกรณีที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
 • โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือของนาฬิการุ่นที่คุณใช้เพราะช่วงของอุณหภูมิที่เครื่องนาฬิกาแต่ละรุ่นสามารถทำงานได้ดีนั้นอาจแตกต่างกัน

สารเคมี

 • อย่าใช้สารละลายหรือสารเคมี เช่น เบนซิน ธินเนอร์และสารฟอกขาวในการทำความสะอาดนาฬิกา ปฏิกิริยาจากสารเคมีอาจทำให้นาฬิกาเสื่อมสภาพ หรือทำให้ตัวเรือนหรือสายนาฬิกาเปลี่ยนสีได้

เม็ดมะยม

 • หมุนเม็ดมะยมบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนบริเวณเม็ดมะยมและเพื่อคงความหยุ่นตัวของปะเก็น
 • หากเป็นเม็ดมะยมแบบขันเกลียว ให้ขันเม็ดมะยมเข้าด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปถึงเครื่องนาฬิกาได้

การทำความสะอาด

 • ใช้ผ้านุ่มเช็ดคราบความชื้น เหงื่อหรือสิ่งสกปรกหลังถอดนาฬิกาเพื่อให้ฝาหลัง ปะเก็นและสายนาฬิกาคงทนยาวนาน