Databeskyttelsesdirektiver

SEIKO Germany Branch of Seiko Watch Europe S.A.S. (herefter „vi“) tager beskyttelsen af personoplysninger meget alvorligt.

Vi beskytter dit privatliv og dine private oplysninger. Vi indsamler, behandler og anvender personoplysninger i overensstemmelse med indholdet i disse databeskyttelsesbestemmelser og de relevante databeskyttelseslove.

I nærværende databeskyttelsesregler fastsættes det, hvilke personoplysninger om dig vi indsamler, behandler og anvender.

I. Navn og adresse på den dataansvarlige

Dataansvarlig i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne samt andre databeskyttelsesretlige bestemmelser er:

SEIKO Germany Branch of Seiko Watch Europe S.A.S.
Siemensring 44m
47877 Willich
Telefon: 02154 943 701
E-mail: service@seiko.de

  Hvis du har spørgsmål angående databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte vores tilsynsførende for databeskyttelse med stikordet „Datenschutz Homepage“. Send din forespørgsel til:datenschutz@seiko.de.

II. Generelt vedr. databehandling

1. Omfang og behandling af personoplysninger

Vi behandler principielt kun personoplysninger fra vores brugere i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere et funktionsdygtigt websted samt indhold og ydelser. Behandlingen af brugernes personoplysninger foregår regelmæssigt kun efter brugerens samtykke. Undtagelser sker kun i tilfælde, hvor det af konkrete årsager ikke er muligt forinden at indhente et samtykke, og behandlingen af oplysningerne er tilladt i henhold til lovbestemmelser.

2. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Når vi indhenter samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, anvendes art. 6, stk. 1, litra a i EUs generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) som retsgrundlag.

Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, hvis kontrahent er den registrerede, anvendes art. 6, stk. 1, litra b i GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, der er nødvendige for foranstaltninger forud for indgåelsen af kontrakten.

Hvis en behandling af personoplysninger er nødvendig til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, anvendes art. 6, stk. 1, litra c i GDPR som retsgrundlag.

Hvis livsvigtige interesser hos den registrerede eller en anden fysisk person nødvendiggør behandling af personoplysninger, anvendes art. 6, stk. 1, litra d i GDPR som retsgrundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for at varetage en berettiget interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke vejer tungere end denne interesse, anvendes art. 6, stk. 1, litra f i GDPR som retsgrundlag for behandlingen.

3. Sletning af oplysninger og lagringsperiode

Personoplysningerne for den registrerede slettes eller spærres, så snart der ikke længere er noget formål med lagringen. Lagring kan derudover ske, når dette er bestemt af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre forskrifter, som den dataansvarlige er underlagt. Spærring eller sletning af oplysningerne sker også, når en lagringsfrist, der er foreskrevet af de nævnte normer, udløber, medmindre en fortsat lagring af oplysningerne er nødvendig for indgåelse af en kontrakt eller opfyldelse af en kontrakt.

III. Tilgængeliggørelse af webstedet og oprettelse af logfiler

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang vores internetside besøges, åbnes først vores cookie-consent-tool. Her kan du vælge, om du vil give os dit samtykke til anvendelsen af bestemte teknologier, især cookies, eller afvise disse. Først når du har givet os samtykke til anvendelsen af bestemte teknologier og/eller tjenester, bliver funktionen aktiv og indsamler data og oplysninger via cookies. Du kan finde yderligere oplysninger der samt i de følgende bestemmelser.

Når vores internetside besøges, behandler vi foruden andre data og oplysninger fra computersystemet i den besøgende computer også følgende data:

 1. 1) informationer om browsertype og den anvendte version
 2. 2) brugerens operativsystem
 3. 3) brugerens internet-service-provider
 4. 4) brugerens IP-adresse
 5. 5) dato og klokkeslæt for adgangen
 6. 6) websteder, fra hvilke brugerens system når til vores internetside
 7. 7) websteder, der kan besøges fra brugerens system via vores websted

Dataene gemmes ligeledes i logfilerne i vores system. Lagring af disse data sammen med andre personoplysninger om brugeren foretages ikke.

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlag for midlertidig lagring af dataene og logfilerne er art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Den midlertidige lagring af IP-adressen gennem systemet er nødvendig for at kunne levere webstedet til brugerens computer. Hertil skal brugerens IP-adresse gemmes, så længe sessionen varer. Da IP-adressen er en personspecifik dato, maskeres denne, dvs. de sidste tal skjules, så lagringen ikke giver mulighed for at identificere brugeren.

Lagring i logfiler foretages for at sikre webstedets funktionalitet. Desuden anvendes dataene til at optimere webstedet og garantere sikkerheden for vores informationstekniske systemer. En analyse af dataene til marketingformål foretages ikke i denne sammenhæng.

I disse formål er vores berettigede interesse i databehandling iht. art. 6, stk., 1 litra f i GDPR begrundet.

4. Lagringsperiode

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå formålet med deres indsamling. Hvis der registreres data til tilgængeliggørelse af webstedet, sker dette, når den pågældende session er udløbet.

Hvis der lagres data i logfiler, sker dette efter senest 7 dage. Lagring ud over dette er ikke muligt. I dette tilfælde slettes eller anonymiseres brugernes IP-adresser, så det ikke længere er muligt at identificere den anmodende klient.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Registrering af dataene til tilgængeliggørelse af webstedet og lagring af dataene i logfiler er ubetinget nødvendigt for drift af internetsiden. Brugeren har således ikke mulighed for at gøre indsigelse.

IV. Anvendelse af cookies

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores websted anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger besøger et websted, kan der således gemmes en cookie i brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnfølge, der gør det muligt entydigt at identificere browseren, når webstedet besøges igen.

Vi anvender cookies for at udforme webstedet mere brugervenligt. Det drejer sig i den forbindelse for det første om teknisk nødvendige cookies. Disse cookies behøves til webstedets funktion og kan ikke deaktiveres i dine systemer. Normalt sættes disse cookies kun som reaktion på handlinger, som udføres af dig, og som indbefatter en serviceanmodning, f.eks. fastsættelse af dine databeskyttelsesindstillinger, login eller udfyldelse af formularer. Du kan indstille din browser således, at disse cookies blokeres, eller du bliver underrettet om disse cookies. Nogle områder af webstedet vil dog i dette tilfælde ikke fungere. Disse cookies lagrer ingen personoplysninger. Det drejer sig her om følgende cookies:

Cookiens navn

Cookiens udbyder

Cookiens beskrivelse

Cookiens lagringsperiode

Cookiens type

Kategori

__cfduid

OneTrust

OneTrust er en cookie-compliance-løsning, der anvendes på dette websted for at overvåge dine cookie-præferencer under anvendelsen af webstedet.
OneTrust gemmer informationer om typer af cookies, som
webstedet anvender, og om, hvorvidt du har givet dit samtykke til hver enkelt
cookie-kategori eller tilbagekaldt dette. Denne cookie indeholder ingen
informationer, der kan identificere dig, men husker dog dine
websteds-præferencer, når du vender tilbage til webstedet.

1 måned

Third Party

Teknisk nødvendig

_utmv#########

Google

Denne cookie gemmer brugerspecifikke data, som webstedet
videregiver til Google Analytics.

Session

First Party

Teknisk nødvendig

eupubconsent

IAB

Denne cookie anvendes af IAB Europe Transparency & Consent Framework
for at gemme brugerens samtykke til dataregistreringsformålene.
Cookien indeholder en krypteret samtykketegnfølge, som udbydere,
der medvirker til rammen, kan læse og konstatere brugerens samtykke med.

1 år

Third Party

Teknisk nødvendig

locale_code

www.seikowatches.com

Nødvendige cookies muliggør centrale funktioner på webstedet
som f.eks. sikkerhed, netværksstyring, tilgængelighed og
grundlæggende besøgerstatistikker. Du kan deaktivere disse cookies,
idet du ændrer indstillingerne på din browser,
hvilket dog kan begrænse webstedets funktionalitet.

Session

First Party

Teknisk nødvendig

OptanonAlertBoxClosed

www.seikowatches.com

Denne cookie er nødvendig for webstedets funktionalitet og kan ikke deaktiveres
i vores systemer. De aktiveres normalt kun som reaktion på handlinger foretaget af dig,
der indbefatter en anmodning om tjenester, f.eks. fastlæggelse af dine
databeskyttelsesindstillinger, login eller udfyldelse af formularer.
Du kan indstille din browser således, at den blokerer disse cookies eller underretter
dig om dem, men dele af webstedet fungerer i så fald ikke.
Disse cookies lagrer ingen informationer, der kan anvendes til personlig identifikation.

1 år

First Party

Teknisk nødvendig

OptanonConsent

www.seikowatches.com

Denne cookie gemmer informationer om kategorier af cookies, som webstedet gemmer,
og om, hvorvidt de besøgende har givet deres samtykke til eller afvist anvendelsen
af de enkelte kategorier. På denne måde kan webstedsudbydere forhindre,
at cookies i de enkelte kategorier sættes i brugerens browser, når brugeren
ikke har givet samtykke hertil. Cookien har normalt en levetid på et år,
således at besøgende, der vender tilbage til webstedet, kan se deres præferencer.
Den indeholder ingen oplysninger, der kan anvendes til at identificere de besøgende af webstedet.

1 år

First Party

Teknisk nødvendig

Hvis du har givet dit samtykke hertil, anvender vi på vores websted derudover cookies, der muliggør en analyse af brugerens surfeadfærd. Når vores websted besøges, informeres brugeren via Cookie-Consent-Tool om anvendelsen af cookies til analyseformål, og hans/hendes samtykke til behandling af personoplysningerne, der anvendes i denne sammenhæng, indhentes. Her kan samtykket også tilbagekaldes igen med fremtidig virkning. I den forbindelse henvises der også til denne databeskyttelseserklæring.

Marketing-cookies anvendes efter samtykke for at overvåge og registrere de besøgendes ageren på webstedet. Disse cookies gemmer brugeroplysninger og adfærdsinformationer, der gør det muligt for reklametjenesterne at nå ud til flere målgrupper. Afhængigt af de indsamlede informationer kan der også tilvejebringes en mere individuel brugererfaring. Det drejer sig her om følgende cookies:

Cookiens navn

Cookiens udbyder

Cookiens beskrivelse

Cookiens lagringsperiode

Cookiens type

Kategori

datr

Facebook

Denne cookie anvendes af Facebook ifølge dennes angivelser til identifikation
af webbrowseren, der etablerer forbindelsen med Facebook-siden,
og spiller en afgørende rolle i forbindelse med beskyttelsen af det sociale netværk mod
„ondsindede handlinger“. datr-cookien har en gyldighed på
2 år men kan slettes via browserindstillingerne.

2 år

Third Party

Målrettet

__pp_uid

Dentsu

Denne cookie tilhører DENTSU INC. Den analyserer målgruppedata og brugeradfærdsdata
med henblik på, hvorfor de besøgende forlader webstedet.

2 år

First Party

Målrettet

__utma

Google

Indeholder et tilfældigt genereret bruger-ID. Ved hjælp af dette
ID kan Google Analytics genkende tilbagevendende brugere på dette websted
og sammenkæde dataene fra tidligere besøg.

2 år

First Party

Præstationsorienteret

__utmb

Google

Indeholder et tilfældigt genereret sessions-ID. Denne cookie
har en lagringsperiode på kun 30 minutter. Alle handlinger,
som en bruger udfører inden for dette tidsrum på webstedet,
sammenfattes i Google Analytics til et "besøg" (en session).

30 minutter

First Party

Præstationsorienteret

__utmc

Google

Indeholder et tilfældigt genereret sessions-ID.
Denne cookie anvendes ikke længere aktivt og sættes kun på grund af
kompatibiliteten med en ældre version af Google Analytics.

Session

First Party

Præstationsorienteret

__utmt

Google

Nogle data sendes kun maksimalt hver 10, minut til Google Analytics.
Cookien har en levetid på 10 minutter.
Så længe den er sat, forhindres visse dataoverførsler.

10 minutter

First Party

Præstationsorienteret

__utmz

Google

Denne cookie lagrer informationer om den sidste kilde
(fra hvilket andet websted eller via hvilken reklameannonce),
som en bruger er nået til webstedet fra.

6 måneder

First Party

Præstationsorienteret

_fbp

facebook.com

Denne cookie sættes af Facebook som en del af dens
indlejrede tjenester på vores websteder (liker, deler osv.).

3 måneder

First Party

Målrettet

_ga

Google

Indeholder et tilfældigt genereret bruger-ID.
Ved hjælp af dette ID kan Google Analytics genkende tilbagevendende
brugere på dette websted og sammenkæde dataene fra tidligere besøg.

2 år

First Party

Præstationsorienteret

_gat

Google

Visse data sendes kun maksimalt én gang i minuttet til Google Analytics.
Cookien har en levetid på 1 minut. Så længe den er sat,
forhindres visse dataoverførsler.

1 minut

First Party

Præstationsorienteret

_gat_<property-id>

Google

Anvendes til at reducere anmodningsrater.

1 minut

First Party

Præstationsorienteret

_gat_UA-nnnnnnn-nn

Google

Anvendes til at reducere anmodningsrater.

1 minut

First Party

Præstationsorienteret

_gclxxxx

Google

Denne cookie sættes, når en bruger når til webstedet
via et klik på en Google-annonce. Den indeholder oplysninger om,
hvilken annonce der blev klikket på, så opnåede resultater som f.eks.
bestillinger eller henvendelser kan tildeles annoncen.

3 måneder

First Party

Præstationsorienteret

_gid

Google

Indeholder et tilfældigt genereret bruger-ID. Ved hjælp af dette
ID kan Google Analytics genkende tilbagevendende brugere på dette websted
og sammenkæde dataene fra tidligere besøg.

1 dag

First Party

Præstationsorienteret

_kuid_

krxd.net

Registrerer et entydigt ID, der identificerer enheden hos en
tilbagevendende bruger. ID'et anvendes til målrettede annoncer.

6 måneder

Third Party

Målrettet

_li_ss

i.liadm.com

Registrerer et entydigt ID, der identificerer enheden hos en
tilbagevendende bruger. ID'et anvendes til målrettede annoncer.

1 måned

Third Party

Målrettet

_pk_id*

Piwik

Denne cookie er forbundet med open-source-webanalyseplatformen Piwik.
Den anvendes til at hjælpe webstedsudbydere med at undersøge de besøgendes
adfærd og måle webstedets præstation. Det drejer sig om en mønster-cookie,
ved hvilken præfikset _pk_id følges af en kort række tal og bogstaver,
der anvendes som referencekode til domænet, der sætter cookien.

1 år

First Party

Præstationsorienteret

_pk_ses*

Piwik

Denne cookie er forbundet med open-source-webanalyseplatformen Piwik. Den anvendes til at hjælpe webstedsudbydere med at undersøge de besøgendes adfærd og måle webstedets præstation. Det drejer sig om en mønster-cookie, ved hvilken præfikset _pk_ses følges af en kort række tal og bogstaver, der anvendes som referencekode til domænet, der sætter cookien.

Session

First Party

Præstationsorienteret

_td_global

in.treasuredata.com

Disse reklame-cookies registrerer informationer om dine webstedsaktiviteter, f.eks. om siderne, du har besøgt, så du modtager målrettet reklame på eksterne websteder, og virkningerne af denne reklame kan analyseres.

2 år

Third Party

Målrettet

_ts_yjad

yahoo.co.jp

Indsamler informationer om brugeradfærden på webstedet.
Disse informationer anvendes til at optimere
reklamens relevans på webstedet.

2 år

First Party

Målrettet

audit

rubiconproject.com

Denne cookie anvendes til at
registrere godkendelsesdata.

1 år

Third Party

Målrettet

B

yahoo.co.jp

Anvendes til at vise annoncer, der er mere relevante
i forhold til brugerens interesser.
Den anvendes også til at begrænse hyppigheden, med hvilken en bruger
ser en reklame, og til at måle effekten af en reklamekampagne.

2 år

Third Party

Målrettet

cs_a

Dentsu

Anvendes til at vise annoncer, der er mere relevante i forhold
til brugerens interesser. Den anvendes også til at begrænse hyppigheden,
med hvilken en bruger ser en reklame,
og til at måle effekten af en reklamekampagne.

1 dag

Third Party

Målrettet

d2id

Dentsu

Anvendes til at vise annoncer, der er mere relevante i forhold
til brugerens interesser. Den anvendes også til at begrænse hyppigheden,
med hvilken en bruger ser en reklame,
og til at måle effekten af en reklamekampagne.

2 år

Third Party

Målrettet

did

pippio.com

Anvendes til at vise målrettede annoncer
til de besøgende på webstedet.

1 år

Third Party

Målrettet

didts

pippio.com

Anvendes til at vise annoncer, der er mere relevante i forhold
til brugerens interesser. Den anvendes også til at begrænse hyppigheden,
med hvilken en bruger ser en reklame,
og til at måle effekten af en reklamekampagne.

1 år

Third Party

Målrettet

fr

Facebook

Denne cookie etablerer en forbindelse mellem dit besøg på vores websted og Facebook.
Når pixelen indlæses, placerer Facebook en såkaldt fr"-cookie på din computer, der hjælper Facebook med at vise dig mere individuelle annoncer, men også at måle og forbedre annoncer.

3 måneder

Third Party

Målrettet

GPS

Youtube

Denne cookie registrerer et entydigt ID på mobile enheder for
at muliggøre sporing baseret på den geografiske placering via GPS.

Session

Third Party

Målrettet

i

openx.net

Registrerer anonymiserede brugerdata som f.eks. IP-adresse,
geografisk placering, besøgte websteder, og hvilke annoncer brugeren har klikket på,
for at optimere visningen af annoncen baseret på brugerens navigering på websteder,
der anvender samme reklamenetværk.

1 år

Third Party

Målrettet

IDE

Google

Indeholder et tilfældigt genereret bruger-ID.
Ved hjælp af dette ID kan Google genkende brugeren på forskellige
websteder på tværs af domæner og vise individualiseret reklame.

2 år

Third Party

Målrettet

imid

im-apps.net

Indsamler data om brugeradfærd og interaktion for at
optimere webstedet og gøre reklamer på websteder mere målrettede.

2 år

Third Party

Målrettet

imid_created

im-apps.net

Indsamler data om brugeradfærd og interaktion for at optimere
webstedet og gøre reklamer på websteder mere målrettede.

2 år

Third Party

Målrettet

imid_created_secure

im-apps.net

Indsamler data om brugeradfærd og interaktion for at
optimere webstedet og gøre reklamer på websteder mere målrettede.

2 år

Third Party

Målrettet

imid_secure

im-apps.net

Indsamler data om brugeradfærd og interaktion for at
optimere webstedet og gøre reklamer på websteder mere målrettede.

2 år

Third Party

Målrettet

khaos

rubiconproject.com

Anvendes til at overvåge reklamekampagner og registrere
anonymiserede statistikker over brugeradfærd

1 år

Third Party

Målrettet

KRTBCOOKIE_xxxx

pubmatic.com

Denne cookie anvendes for Seiko Watch Corporation og vores partnerfirmaer til at blive forbundet med bruger-ID'et. Hvis partnervirksomheden ønsker at reklamere, sendes denne cookie til partnervirksomheden, så den kan gemmes. Dermed kan partnervirksomheden vurdere, om den skal vise annoncer.

3 måneder

Third Party

Målrettet

nnls

pippio.com

Denne cookie anvendes til at levere annoncer, der er mere relevante for dig og dine interesser. Den anvendes også til at begrænse hyppigheden, med hvilken du ser en reklame, og til at måle effektiviteten af reklamekampagnen.

2 måneder

Third Party

Målrettet

PUBMDCID

pubmatic.com

Denne cookie gemmer et ID, der anvendes til at
vise annoncer i brugerens browser.

3 måneder

Third Party

Målrettet

PugT

pubmatic.com

Formålet med denne cookie er at kontrollere,
hvornår cookierne sidst blev opdateret i browseren,
for at begrænse antallet af kald af cookielageret på serveren.

1 måned

Third Party

Målrettet

pxrc

pippio.com

Denne cookie anvendes til at levere annoncer,
der er relevante for dine interesser.
Den anvendes også til at begrænse hyppigheden,
med hvilken du ser en reklame, og til at måle effektiviteten af reklamekampagnen.

2 måneder

Third Party

Målrettet

rlas3

rlcdn.com

Indsamler anonyme oplysninger med hensyn til brugerens
besøg på webstedet, f.eks. antallet af besøg, den gennemsnitlige
opholdstid på webstedet, og hvilke sider der blev indlæst,
for at vise målrettede annoncer.

1 år

Third Party

Målrettet

sb

facebook.com

Denne cookie anvendes til at identificere browseren
for at forbedre forslag fra venner.

2 år

Third Party

Målrettet

SOC

socdm.com

Indsamler oplysninger om brugeradfærd fra flere websteder
med henblik på at præsentere mere målrettet reklame.
Dette gør det også muligt for webstedet at begrænse hyppigheden,
som samme reklame vises til brugeren med.

2 år

Third Party

Målrettet

test_cookie

doubleclick.net (Google)

Disse cookies sættes af en tredjepartsudbyder
(DoubleClick) og anvendes til tilvejebringelse af målrettet reklame,
der er relevant for dig på hele nettet. Baseret på dine tidligere
besøg på dette websted kan der vises målrettet reklame til dig.
Der kan f.eks. vises reklame til dig på internettet inden for et emne,
som du har vist interesse for, da du surfede på vores websted.
Derudover måler disse cookies konverteringsraten for annoncer,
der vises til brugeren.

Session

Third Party

Målrettet

TR

send.microad.jp

Denne cookie anvendes til at levere annoncer, der er mere relevante for dig og dine interesser. Den anvendes også til at begrænse hyppigheden, med hvilken du ser en reklame, og til at måle effektiviteten af reklamekampagnen.

3 måneder

Third Party

Målrettet

uid

turn.com

Disse cookies kan sættes af vores reklamepartnere via vores websted.
De kan anvendes af disse virksomheder til at oprette en profil for dine
interesser og vise dig relevante annoncer på andre websteder.
De gemmer ikke direkte personoplysninger men er baseret på en
entydig identifikation af din browser og internetenhed.

6 måneder

Third Party

Målrettet

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

En cookie, som sættes af YouTube,
og som måler din båndbredde for at konstatere,
om du modtager den nye eller den gamle player-grænseflade.

6 måneder

Third Party

Målrettet

XB

yahoo.co.jp

Kontrol-cookie, der anvendes i forbindelse med
webstedets Content Delivery Network (CDN).

2 år

Third Party

Målrettet

YSC

youtube.com

Registrerer et entydigt ID for at føre statistikker over,
hvilke videoer hos YouTube brugeren har set.

Session

Third Party

Målrettet

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger under anvendelse af teknisk nødvendige cookies er art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger under anvendelse af cookies til analyseformål er i forbindelse med et samtykke hertil fra brugeren art. 6, stk. 1, litra a i GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Formålet med anvendelse af teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af websteder for brugeren. Nogle funktioner på internetsiden kan ikke tilbydes uden anvendelse af cookies. For disse funktioner er det nødvendigt, at browseren også genkendes efter et sideskift. Anvendelsen af analyse-cookierne har til formål at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold. Ved hjælp af analyse-cookierne får vi at vide, hvordan webstedet anvendes, og kan dermed løbende optimere vores tilbud.

4. Lagringsperiode, muligheder for tilbagekaldelse og fjernelse

Cookies gemmes på brugerens computer og overføres til vores side fra denne. Som bruger har du derfor også fuld kontrol over anvendelsen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i Cookie Consent-Tool og i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også foregå automatisk. Hvis der deaktiveres cookies for vores websted, kan alle funktioner på webstedet muligvis ikke anvendes i deres fulde omfang.

Den konkrete tid, som de enkelte cookies lagres i, fremgår af ovenstående tabeller.

Du har ret til, når som helst, at tilbagekalde din databeskyttelsesretlige samtykkeerklæring med henblik på behandlingen af dine oplysninger ved hjælp af de beskrevne analyse- og marketingcookies. Det kræver blot, at du sender en simpel meddelelse pr. e-mail til os: datenschutz@seiko.de

V. Kontaktformular og e-mail-kontakt

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores internetside findes en kontaktformular, der kan anvendes til den elektroniske henvendelse. Hvis brugeren benytter sig af denne mulighed, sendes oplysningerne, der er indtastet i indtastningsmasken, til os og gemmes. Der er tale om følgende oplysninger:

 • telefonnummer
 • navn
 • e-mail-adresse
 • På tidspunktet for afsendelsen af meddelelsen gemmes desuden følgende oplysninger:

o Brugerens IP-adresse
o Dato og klokkeslæt for registreringen

For behandlingen af oplysningerne indhentes dit samtykke i forbindelse med afsendelsen, og der henvises til nærværende databeskyttelseserklæring.
Alternativt er henvendelse muligt via den angivne e-mail-adresse. I dette tilfælde gemmes brugerens personoplysninger, der sendes med e-mailen.

I denne sammenhæng gives oplysningerne ikke videre til tredjeparter. Oplysningerne anvendes udelukkende til behandling af kommunikationen.

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af oplysningerne er efter samtykke fra brugeren art. 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne i forbindelse med afsendelse af en e-mail er art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis e-mail-henvendelsen har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b i GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Vi anvender udelukkende personoplysningerne fra indtastningsmasken til behandling af henvendelsen. I forbindelse med en henvendelse pr. e-mail er der desuden en berettiget interesse i behandlingen af oplysningerne.

De øvrige personoplysninger, der behandles under afsendelsen, har til formål at forhindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerheden i vores informationstekniske systemer.

4. Lagringsperiode

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå formålet med deres indsamling. For de personspecifikke oplysninger fra indtastningsmasken i kontaktformularen og de, der blev sendt pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende kommunikation med brugeren er afsluttet. Kommunikationen er afsluttet, når det ud fra omstændighederne står klart, at det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afklaret.

Personoplysningerne, der indsamles yderligere under afsendelsen, slettes senest efter en frist på 7 dage,

5. Mulighed for indsigelse, tilbagekaldelse og fjernelse

Hvis brugeren kontakter os via kontaktformularen, kan brugeren når som helst tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Det kræver blot, at du sender en simpel meddelelse pr. e-mail til os: datenschutz@seiko.de

Når brugeren kontakter os pr. e-mail, kan han/hun når som helst gøre indsigelse mod lagringen af sine personoplysninger. I dette tilfælde kan kommunikationen ikke fortsættes.

Brugeren kan gøre indsigelse mod behandlingen af sine oplysninger med en e-mail til datenschutz@seiko.de eller ad postvejen. Alle personoplysninger, der er blevet gemt i forbindelse med henvendelsen, slettes i dette tilfælde. Vi anvender udelukkende personoplysningerne til behandling af henvendelsen. Heri består også den nødvendige berettigede interesse i behandlingen af oplysningerne.

VI. Nyhedsbrev

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores internetside giver mulighed for at abonnere på et gratis nyhedsbrev. Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet sendes oplysningerne fra indtastningsmasken til os.

 • E-mail-adresse

På tidspunktet for afsendelsen af meddelelsen gemmes desuden følgende oplysninger:

 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for registreringen

For behandlingen af oplysningerne indhentes dit samtykke i forbindelse med afsendelsen, og der henvises til nærværende databeskyttelseserklæring.

Hvis du køber varer på vores internetside og i den forbindelse angiver din e-mail-adresse, kan vi efterfølgende anvende denne til at sende et nyhedsbrev. I et sådant tilfælde sendes der udelukkende direkte reklame for lignende varer via nyhedsbrevet.

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af oplysningerne er efter samtykke fra brugeren art. 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Retsgrundlaget for afsendelse af nyhedsbrevet som følge af salg af varer er § 7, stk. 3 UWG (tysk lov om illoyal konkurrence).

3. Formål med databehandlingen

Brugerens e-mail-adresse indsamles med henblik på at sende nyhedsbrevet.

Indsamlingen af andre personoplysninger i forbindelse med tilmeldingen har til formål at forhindre misbrug af tjenesterne eller af den anvendte e-mail-adresse.

4. Lagringsperiode

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå formålet med deres indsamling. Brugerens e-mail-adresse gemmes, så længe som abonnementet af nyhedsbrevet er aktivt.

Personoplysningerne, der indsamles yderligere under afsendelsen, slettes senest efter en frist på 7 dage,

5. Mulighed for tilbagekaldelse og fjernelse

Abonnementet af nyhedsbrevet kan når som helst opsiges. Til dette formål indeholder hvert nyhedsbrev et tilsvarende link. Alternativt kan abonnementet også opsiges ved at sende en e-mail til datenschutz@seiko.de

VII. Google Web Fonts

 

Denne side anvender såkaldte web fonts, der leveres af Google og sikrer en ensartet visning af skrifttyper. Når der hentes en side, indlæser din browser de nødvendige web fonts i din browsercache for at kunne gengive tekster og skrifttyper korrekt. Til dette formål skal browseren, du benytter, etablere forbindelse med Googles servere. Dermed får Google kendskab til, at webstedet er besøgt via din IP-adresse. 

Anvendelsen af Google Web Fonts sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Udbyderen af webstedet har en berettiget interesse i en ensartet fremstilling af skrifttyper på sit websted. Når et tilsvarende samtykke er indhentet (f.eks. samtykke til lagring af cookies), foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR; samtykket kan når som helst tilbagekaldes.

Hvis ikke din browser understøtter web fonts, anvender din computer en standardskrift.

Du kan finde flere oplysninger om Google Web Fonts på:

https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

VIII. Clever Reach

Dette websted anvender CleverReach til afsendelse af nyhedsbreve. Udbyderen er CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland (herefter: „CleverReach“). Ved hjælp af CleverReach kan afsendelsen af nyhedsbreve organiseres og analyseres. Dine indtastede oplysninger ved tilmelding til nyhedsbrevet (f.eks. e-mail-adresse) gemmes på servere hos CleverReach i Tyskland eller Irland. Vores nyhedsbreve, der sendes med CleverReach, gør det muligt for os at analysere adfærden hos modtagerne af nyhedsbrevet. Det kan bl.a. analyseres, hvor mange modtagere der har åbnet meddelelsen med nyhedsbrevet, og hvor ofte de enkelte links i nyhedsbrevet er blevet aktiveret. Ved hjælp af såkaldte conversion-trackings kan det desuden analyseres, om der efter aktivering af linket i nyhedsbrevet er udført en forinden defineret handling (f.eks. køb af et produkt på dette websted). Vi har i denne sammenhæng indgået en kontrakt med Clever Reach til kontraktbehandling iht. art. 28 i GDPR. Yderligere oplysninger om dataanalyse i forbindelse med CleverReach-nyhedsbrevet findes på: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Retsgrundlaget foretaget på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan når som helst tilbagekalde dette samtykke ved at afbestille nyhedsbrevet. Retsmæssigheden af den allerede udførte databehandling påvirkes ikke af tilbagekaldelsen. Hvis du ikke accepterer analyse ved hjælp af CleverReach, skal du afbestille nyhedsbrevet. Til dette formål har alle nyhedsbrevsmeddelelser et tilsvarende link.

IX. Facebook Pixel

Dette websted kan anvende besøgerhandlings-pixler fra Facebook til konversionsmåling af de besøgendes handlinger, når du har givet dit samtykke til dette. Udbyder af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

I det følgende finder du e-mail-adressen på den tilsynsførende for databeskyttelse i den behandlende virksomhed.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Formålene med databehandlingen er:

 • reklame
 • analyse
 • marketing
 • retargeting
 • tracking

Anvendte teknologier er:

 • cookies
 • pixler

Dermed kan adfærden hos de besøgende på siden overvåges, når disse efter et klik på Facebook-annoncen ledes videre til udbyderen af webstedet. Derved kan Facebook-annoncernes effektivitet analyseres til statistiske og markedsforskningsformål og reklametiltag optimeres i fremtiden. De indsamlede oplysninger er anonyme for os som operatør af dette websted, og vi kan ikke identificere brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles imidlertid af Facebook, således at det er muligt at etablere en forbindelse til den pågældende brugerprofil, og Facebook kan anvende dataene til sine egne reklameformål i henhold til Facebooks dataanvendelsesdirektiv. Facebook kan dermed vise annoncer på sider hos Facebook og uden for Facebook. Vi kan som hjemmesideoperatør ikke påvirke denne brug af data.

Indsamlede data er især:

 • sete annoncer
 • browser-informationer
 • set indhold
 • oplysninger om enheden
 • geografisk placering
 • HTTP-header
 • interaktioner med reklame, tjenester og produkter
 • IP-adresse
 • klikkede elementer
 • marketinginformation
 • ikke fortrolige brugerdefinerede data
 • besøgte sider
 • pixel-ID
 • henvisnings-URL
 • succesfulde marketingkampagner
 • brugsdata
 • brugeradfærd
 • Facebook-cookie-informationer
 • Facebook bruger-ID
 • brugs-/klikadfærd

De registrerede data overføres ifølge Facebook også til USA og andre tredjelande, nemlig Singapore, Det Forenede Kongerige og USA. USA sikrer ikke et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Der er derfor risiko for, at dataene fra myndighederne i USA behandles til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har klageadgang.
Brug af Facebook-Pixel sker kun, når der er afgivet samtykke.   Retsgrundlaget for behandlingen er udelukkende art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR; samtykket kan tilbagekaldes når som helst.
Hvis personoplysninger registreres på vores websted ved hjælp af det her beskrevne værktøj og gives videre til Facebook, bærer vi og Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland sammen ansvaret for denne databehandling (art. 26 i GDPR). Det fælles ansvar begrænses udelukkende til registreringen af oplysningerne og videregivelsen af disse til Facebook. Behandlingen, der udføres af Facebook efter videregivelsen, hører ikke ind under det fælles ansvar. Vores fælles forpligtelser er fastlagt i en aftale om fælles behandling. Aftalens ordlyd findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ifølge denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med anvendelsen af Facebook-værktøjet og implementere værktøjet sikkert i henhold til lovgivningen om databeskyttelse på vores websted. Facebook er ansvarlig for Facebook-produkternes datasikkerhed. De registreredes rettigheder (f.eks. anmodning om oplysninger) med hensyn til oplysninger, der behandles af Facebook, kan udøves direkte hos Facebook. Hvis du udøver registreredes rettigheder hos os, er vi forpligtet til at give disse videre til Facebook.

Facebooks databeskyttelsesmeddelelser indeholder yderligere meddelelser om privatlivets beskyttelse:

https://www.facebook.com/policy.php

Klik her for at læse databehandlerens cookie-direktiv:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Du kan desuden deaktivere remarketing-funktionen „Custom Audiences“ i området Indstillinger for annoncer på:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Hertil skal du være registreret hos Facebook.

Hvis du ikke har nogen Facebook-konto, kan du deaktivere brugerbaseret reklame fra Facebook på webstedet til European Interactive Digital Advertising Alliance:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

X. Facebook Fanpage

Vi driver en virksomhedsside (fanside) hos Facebook. I forbindelse med vores internetpræsentation er der vist et hyperlink til Facebook med et logo nederst på webstedet. Når der klikkes på logoet, åbnes Facebooks websted i en ny fane i browseren. Medansvarlig for drift af fansiden i henhold til GDPR samt andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irland

IP-adresse: Facebook konstaterer automatisk brugerens IP-adresse, når en fanside besøges.

Cookies: Når du besøger vores fanside, sættes der automatisk teknisk nødvendige cookies fra Facebook i dit IT-system. Vi er p.t. kun bekendt med den såkaldte datr-cookie. Den anvendes af Facebook ifølge dennes angivelser til identifikation af webbrowseren, der etablerer forbindelsen med Facebook-siden, og spiller en afgørende rolle i forbindelse med beskyttelsen af det sociale netværk mod „ondsindede handlinger“. datr-cookien har en gyldighed på 2 år men kan slettes via browserindstillingerne.

For besøgende, der er registreret hos Facebook og indloggede:

IP-adresse: Også for indloggede besøgende konstaterer Facebook brugerens IP-adresse (se ovenfor)

Cookies: Også i dette tilfælde sætter Facebook en datr-cookie (se ovenfor). Hvis du er medlem hos Facebook og under besøget på vores fanside samtidig er logget ind med din Facebook-profil, sættes derudover c_user-cookien. Facebook knytter besøget på virksomhedssiden sammen med din personlige brugerkonto. Dermed kan Facebook overvåge din brugeradfærd.

Vi har ikke indflydelse på brugen af cookies ved produkter fra Facebook. Antallet og beskrivelsen af de ovenfor nævnte cookies udgør vores aktuelle viden.

Facebook behandler ifølge vores viden brugernes oplysninger til følgende formål:

 • reklame, analyse, udarbejdelse af individualiseret reklame
 • oprettelse af brugerprofiler
 • markedsforskning
 • forbedring af egne produkter
 • udvikling af nye produkter

Når vores Facebook-fanside besøges, gemmer Facebook automatisk oplysninger i en logfil, som din browser videregiver til Facebook. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi ikke har viden om omfanget og indholdet af dataene, som Facebook indsamler, samt behandlingen og anvendelsen af disse eller eventuelt videregivelse til tredjeparter via Facebook.

Derudover stiller Facebook værktøjet „Facebook Insights“ til rådighed for operatørerne af en fanside, med hvilket der kan hentes statistiske informationer (= ikke personlige data) om brugen af deres sider. Det drejer sig eksempelvis om det samlede antal af sidebesøg og likes, sideaktiviteter, opslagsinteraktioner, videovisninger, opslagsrækkevidde, kommentarer, delt indhold, svar, fordeling mellem mænd og kvinder, herkomst i forhold til land og by, sprog og evt. også andre oplysninger.

Hvis du er Facebook-medlem og ikke ønsker, at Facebook indsamler oplysninger om dig ved hjælp af vores fanside og knytter dem sammen med dine medlemsoplysninger, der er gemt hos Facebook, skal du:

 • logge af Facebook, før du besøger vores fanside,
 • derefter slette de cookies, der findes på enheden
 • og lukke din browser og genstarte den.

På denne måde slettes alle Facebook-informationer, der kan identificere dig, ifølge Facebooks angivelser.

Du kan udøve dine rettigheder som registreret i henhold til GDPR primært hos Facebook Ireland og også hos os. Fansiden drives i henhold til EF-Domstolens dom under fælles ansvar iht. art. 26 i GDPR mellem Facebook og os (jf. Page Controller Addendum på:  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).Du skal være logget på Facebook for at kunne se indholdet af linket.

Det primære ansvar iht. GDPR for behandlingen af Insights-data ligger hos Facebook, og Facebook opfylder samtlige forpligtelser i GDPR med hensyn til behandlingen af Insights-data. Du kan få flere oplysninger om Insights-data under følgende link (https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).


Facebook Ireland alene træffer afgørelser om behandlingen af Insights-data og implementerer disse. Vi træffer ingen afgørelser om behandlingen af Insights-data og alle andre informationer, der fremgår af art. 13 i GDPR, herunder retsgrundlag, den dataansvarliges identitet og lagringsperiode for cookies på brugerenheder.

Ifølge vores aktuelle viden er Insights-data normalt anonymiseret og sammenfattet i statistikker, således at ingen fysisk person kan identificeres. Vi behøver intet retsgrundlag for at kunne behandle denne type oplysninger. I undtagelsestilfælde kan det dog forekomme, at en person kan identificeres direkte eller indirekte. I dette tilfælde foretages vores behandling af Insights-data, der leveres til os af Facebook, iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR (i vores overvejende berettigede interesse). Formålet med behandlingen er at gøre Facebook-fansiden mere attraktiv for vores brugere.

XI. Google Conversion-Tracking

Dette websted anvender Google Conversion Tracking. Udbyderen er: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Ved hjælp af Google-Conversion-Tracking kan Google og vi se, om brugeren har udført bestemte handlinger. Eksempelvis kan vi evaluere, hvilke knapper på vores websted der klikkes hvor hyppigt, og hvilke produkter der særligt hyppigt kigges på eller købes. Disse informationer anvendes til at oprette conversion-statistikker. Vi erfarer det samlede antal af brugere, der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har udført. Vi modtager ingen informationer, der kan anvendes til at identificere brugeren personligt. Google anvender selv cookies eller tilsvarende genkendelsesteknologier til identifikationen.

Brugen af Google Conversion-Tracking sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Webstedsoperatøren har en berettiget interesse i analyse af brugeradfærden for at optimere både sit websted og sin reklame. Når et tilsvarende samtykke er indhentet (f.eks. samtykke til lagring af cookies), foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR; samtykket kan når som helst tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google Conversion-Tracking i databeskyttelsesbestemmelserne hos

Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

XII. Google Remarketing

Dette websted anvender Google Remarketing; udbyderen er: Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserer din brugeradfærd på vores websted (f.eks. klik på bestemte produkter) med henblik på at placere dig i bestemte reklamemålgrupper og efterfølgende vise dig tilsvarende reklamer, når du besøger andre onlinetilbud (remarketing eller retargeting). Derudover kan reklamemålgrupperne, der er oprettet med Google Remarketing, knyttes sammen med Googles funktioner på tværs af enheder. På denne måde kan interessespecifikke, individualiserede reklamemeddelelser, der er tilpasset til dig på baggrund af din tidligere bruger- og surfeadfærd på ét terminaludstyr (f.eks. en mobiltelefon), også vises på et andet af dine terminaludstyr (f.eks. tablet eller PC).

Hvis du har en Google-account kan du gøre indsigelse mod den individualiserede reklame på følgende link:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Det er muligt, at Google også anvender oplysningerne om din brugeradfærd, der er indsamlet via vores websted, til egne formål eller til formål hos andre kunder hos Google (f.eks. til at vise individualiserede reklamer fra tredjeparter). En sådan videreanvendelse af oplysningerne samt behandling af oplysningerne, efter at vi har givet dem videre til Google, foretages af Google Ireland Limited i egenskab af eneansvarlig i henhold til lovgivningen om databeskyttelse. I den forbindelse kan Google Ireland Limited som eneansvarlig i henhold til lovgivningen om databeskyttelse gemme oplysninger om dig i USA. USA er et tredjeland, der ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. I denne sammenhæng er der særligt risiko for, at dine oplysninger behandles af amerikanske institutioner / myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har adgang til tilstrækkelige retsmidler.

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR (samtykke); samtykket kan tilbagekaldes når som helst.

Du kan finde yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelser i Googles databeskyttelseserklæring på:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Målgruppedannelse med kundematch

Til målgruppedannelse anvender vi bl.a. kundematch-funktionen i Google Remarketing. I den forbindelse videregiver vi visse kundeoplysninger (f.eks. e-mail-adresser) fra vores kundelister til Google. Hvis de pågældende kunder er Google-brugere og logget på deres Google-konto, får de vist passende reklamemeddelelser inden for Google-netværket (f.eks. hos YouTube, Gmail eller i søgemaskinen).

XIII. Google Ads

Webstedsoperatøren anvender Google Ads, hvis du har givet dit samtykke til dette. Du kan give dette via vores Cookie-Consent-Tool.

Google Ads er et online-reklameprogram fra Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjælp af Google Ads kan vi vise annoncer i Google-søgemaskinen eller på internetsider fra tredjeparter, når brugeren indtaster bestemte søgeord på Google (keyword-targeting). Desuden kan målrettede annoncer vises ved hjælp af brugerdata hos Google (f.eks. positionsdata og interesser) (målgruppe-targeting). Vi kan i vores egenskab af webstedsoperatør evaluere disse oplysninger kvantitativt, idet vi f.eks. analyserer, hvilke søgeord der har ført til visning af vores annoncer, og hvor mange annoncer der har ført til tilsvarende klik.

Det er muligt, at Google også anvender oplysningerne om din brugeradfærd, der er indsamlet via vores websted, til egne formål eller til formål hos andre kunder hos Google (f.eks. til at vise individualiserede reklamer fra tredjeparter). En sådan videreanvendelse af oplysningerne samt behandling af oplysningerne, efter at de er givet dem videre til Google, foretages af Google Ireland Limited i egenskab af eneansvarlig i henhold til lovgivningen om databeskyttelse. I den forbindelse kan Google Ireland Limited som eneansvarlig i henhold til lovgivningen om databeskyttelse gemme oplysninger om dig i USA. USA er et tredjeland, der ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. I denne sammenhæng er der særligt risiko for, at dine oplysninger behandles af amerikanske institutioner / myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har adgang til tilstrækkelige retsmidler. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR (samtykke). Du kan når som helst tilbagekalde dette samtykke.

Du kan finde nærmere oplysninger om Google Ads/ Remarketing samt Googles databeskyttelseserklæring her:

https://policies.google.com/privacy/frameworks og

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

XIV. Google Analytics

Dette websted anvender funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics baseret på et samtykke, som du kan give via vores consent-tool. Udbyderen er: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærden hos de besøgende på webstedet. Webstedsoperatøren modtager forskellige brugsdata som f.eks. sidebesøg, opholdstid, anvendte operativsystemer og brugerens herkomst. Disse oplysninger sammenfattes evt. af Google i en profil, der er tilordnet den pågældende bruger eller dennes terminaludstyr. Google Analytics anvender teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med henblik på at analysere brugeradfærden (f.eks. cookies eller device fingerprinting).

Behandling af oplysningerne, efter at de er givet dem videre til Google, foretages af Google i egenskab af eneansvarlig i henhold til lovgivningen om databeskyttelse. I den forbindelse kan Google Ireland Limited som eneansvarlig i henhold til lovgivningen om databeskyttelse gemme oplysninger om dig i USA. USA er et tredjeland, der ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. I denne sammenhæng er der særligt risiko for, at dine oplysninger behandles af amerikanske institutioner / myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har adgang til tilstrækkelige retsmidler.

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR, hvis du har givet samtykke hertil.

Yderligere oplysninger og muligheden for at tilbagekalde dit samtykke, der er givet til den beskrevne databehandling foretaget af Google, findes
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de her:.

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering
Vi har aktiveret funktionen IP-anonymisering på dette websted. Dermed forkortes din IP-adresse af Google i medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre deltagende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde inden videregivelsen til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en server hos Google i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af dette websted anvender Google disse oplysninger til at analysere din brug af webstedet for at udarbejde rapporter om webstedsaktiviteterne og få at levere yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af webstedet og internettet, til webstedsoperatøren. IP-adressen, der overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics, knyttes ikke sammen med andre data hos Google.

Browser-plugin
Du kan forhindre, at Google registrerer og behandler dine oplysninger ved at installere det browser-plugin, der findes på følgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata hos Google Analytics i
Googles databeskyttelselseserklæring:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Ordrebehandling
Vi har indgået en kontrakt med Google om ordrebehandling og implementerer fuldt ud de strenge krav hos de tyske databeskyttelsesmyndigheder i forbindelse med brug af Google Analytics.

Demografiske kendetegn hos Google Analytics
Dette websted anvender funktionen „demografiske kendetegn“ i Google Analytics for at kunne vises de besøgende på webstedet passende annoncer inden for Google-reklamenetværket. Dermed kan der oprettes rapporter, der indeholder oplysninger om alder, køn og interesser hos de besøgende af siden. Disse data stammer fra interesseorienteret reklame hos Google og fra brugeroplysninger fra tredjeparter. Disse oplysninger kan ikke tilordnes en bestemt person. Du kan når som helst deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forbyde, at Google Analytics registrerer dine oplysninger som vist under punktet „Indsigelse mod dataindsamling“.

Lagringsperiode
Oplysninger, som er gemt hos Google på bruger- eller hændelsesniveau, og som er knyttet sammen med cookies, brugeridentifikatorer (f.eks. bruger-ID) eller reklame-ID'er (f.eks. DoubleClick-cookies eller Android-reklame-ID), anonymiseres eller slettes efter 50 måneder. Oplysninger om dette kan ses under følgende link:

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

XV. GOOGLE MAPS

Denne side anvender korttjenesten Google Maps via et API. Udbyderen er: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

For at kunne anvende funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en server hos Google i USA og gemmes der. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. USA er et tredjeland, der ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. I denne sammenhæng er der særligt risiko for, at dine oplysninger behandles af amerikanske institutioner / myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, uden at du har adgang til tilstrækkelige retsmidler.

Anvendelsen af Google Maps er begrundet i en interesse i at præsentere vores onlinetilbud og gøre det nemt at finde stederne, vi har angivet på webstedet. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles databeskyttelselseserklæringhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

XVI. Youtube

Dette websted integrerer videoer fra YouTube. Udbyderen af siderne er: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi anvender YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Denne tilstand bevirker ifølge YouTube, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger om de besøgende på dette websted, før disse ser den pågældende video. Videregivelse af oplysninger til YouTube-partnere udelukkes imidlertid ikke fuldstændigt ved den udvidede databeskyttelsestilstand. Således etablerer YouTube – uanset om du ser en video – en forbindelse til Googles DoubleClick-netværk.

Så snart du starter en YouTube-video på dette websted, etableres der en forbindelse til serverne hos YouTube. I den forbindelse meddeles det til YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt.

Når du er logget på din YouTube-account, kan YouTube tilordne din surfeadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge af din YouTube-account.

Derudover kan YouTube, når en video er startet, gemme forskellige cookies på dit terminaludstyr eller anvende tilsvarende genkendelsesteknologier (f.eks. device fingerprinting). På denne måde kan YouTube modtage oplysninger om besøgende på dette websted. Disse oplysninger anvendes bl.a. til at lave videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forebygge forsøg på misbrug.

Efter starten af en YouTube-video kan der muligvis udløses yderligere databehandlingsprocesser, som vi ikke har indflydelse på. Når du afspiller videoen, får du via selve rammen adgang til webstedetwww.youtube.de hos Google Inc. Det drejer sig om et tilbud fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Vi har ikke indflydelse på omfanget af data eller håndteringen af dine oplysninger hos Google Inc. i forbindelse med adgangen til webstedet hos YouTube. Google Inc. bærer selv det retlige ansvar for dette. Nærmere oplysninger om Googles håndtering af dine oplysninger findes under følgende link:  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Anvendelsen af YouTube er begrundet i interessen i en passende fremvisning af vores onlinetilbud. Dette udgør en berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Når et tilsvarende samtykke er indhentet, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR; samtykket kan når som helst tilbagekaldes.

XVII. Links til andre websteder

Vores hjemmeside kan indeholde links til websteder hos tredjeparter. Hvis du følger et link til et af disse websteder, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan påtage os ansvar eller give garanti for eksterne indhold eller databeskyttelsesbetingelser. Sæt dig ind i de respektive gældende databeskyttelsesbetingelser, før du overfører personoplysninger til disse websteder.


XVIII. Datasikkerhed

Alle de informationer, du overfører til os, gemmes på servere i Den Europæiske Union. Desværre er det ikke helt sikkert at overføre informationer via internettet, hvorfor vi ikke kan garantere sikkerheden for data, der sendes via internettet og via vores websted. Vi sikrer dog vores websted og andre systemer så godt som muligt gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller distribution af dine oplysninger foretaget af uautoriserede personer.

Vi træffer foranstaltninger for at garantere sikkerheden af dine personoplysninger. Dine oplysninger beskyttes grundigt mod tab, ødelæggelse, forfalskning, manipulation eller uberettiget adgang eller uberettiget offentliggørelse.

XIX. Rettigheder for registrerede

Når dine personoplysninger behandles, er du registreret iht. GDPR og har dermed følgende rettigheder over for den dataansvarlige::

1. Ret til indsigt

Du kan af den dataansvarlige kræve at få bekræftet, om dine personoplysninger bliver behandlet af os. Hvis dette er tilfældet, kan du af den dataansvarlige forlange indsigt i følgende informationer:

 1. formålene, som personoplysningerne behandles til;
 2. kategorierne for personoplysninger, der behandles;
 3. modtagerne eller kategorierne af modtagere, som dine personoplysninger er blevet meddelt eller vil blive meddelt til;
 4. den planlagte varighed af lagringen af dine personoplysninger eller, hvis der ikke kan gives konkrete oplysninger om dette, kriterierne for fastlæggelsen af lagringsperioden;
 5. ret til berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, ret til begrænsning af den dataansvarliges behandling eller ret til at gøre indsigelse mod denne behandling;
 6. ret til at indgive klage hos en tilsynsmyndighed;
 7. alle tilgængelige informationer om dataens oprindelse, når personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede;

Du har ret til at forlange indsigt i, om dine personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation. I denne sammenhæng kan du forlange at blive informeret om egnede garantier iht. art. 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

2. Ret til berigtigelse

Du har over for den dataansvarlige ret til berigtigelse og/eller komplettering, hvis dine behandlede personoplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen øjeblikkeligt.

3. Ret til begrænsning af behandlingen

Du kan under følgende forudsætninger forlange, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses:

 1. hvis du bestrider korrektheden af dine personoplysninger for en varighed, der gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne;
 2. behandlingen er uretmæssig, og du afviser, at personoplysningerne slettes, og i stedet forlanger, at brugen af personoplysningerne begrænses;
 3. den dataansvarlige ikke længere behøver personoplysningerne til formålene med behandlingen, men du imidlertid behøver dem til at gøre krav på, udøve eller forsvare retskrav, eller
 4. du har gjort indsigelse mod behandlingen iht. art. 21, stk. 1 i GDPR, og det endnu ikke er klarlagt, om den dataansvarliges berettigede grunde vejer tungere end dine grunde.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er blevet begrænset, må disse oplysninger – bortset fra lagringen af dem – kun behandles med dit samtykke eller for at gøre krav på, udøve eller forsvare retskrav eller beskytte rettigheder for en anden fysisk eller juridisk person eller på grund af en vigtig offentlig interesse i EU eller en medlemsstat.

Hvis begrænsningen af behandlingen er foretaget i henhold til ovenstående forudsætninger, bliver du underrettet af den dataansvarlige, inden begrænsningen ophæves.

4. Ret til sletning

a) Pligt til sletning

Du kan forlange af os, at de pågældende personoplysninger, der vedrører dig, slettes øjeblikkeligt, og vi er forpligtet til øjeblikkeligt at slette disse oplysninger, hvis en af følgende grunde foreligger:

 1. Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, de blev indsamlet eller på anden måde behandlet til.
 2. Du tilbagekalder dit samtykke, der var baseret på behandlingen iht. art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a i GDPR, og andet retsgrundlag for behandlingen mangler.
 3. Du gør iht. art. 21, stk. 1 i GDPR indsigelse mod behandlingen, og der foreligger ingen tungere vejende berettigede grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen iht. art. 21, stk. 2 i GDPR.
 4. Dine personoplysninger er blevet behandlet uretmæssigt.
 5. Sletningen af dine personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en retlig forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i en medlemsstat, som den dataansvarlige er underlagt.
 6. Dine personoplysninger er blevet indsamlet med hensyn til tilbudte tjenester i informationssamfundet iht. art. 8, stk. 1 i GDPR.

b) Oplysninger til tredjeparter

Hvis vi har offentliggjort de pågældende personoplysninger, og hvis vi iht. art. 17, stk. 1 i GDPR er forpligtet til at slette disse, træffes der under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne passende foranstaltninger, også af teknisk art, for at informere de ansvarlige for databehandlingen om, at du som registreret har forlangt, at de sletter alle links til disse personoplysninger eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.

c) Undtagelser

Man har ikke ret til sletning, hvis behandlingen er nødvendig

 1. for at udøve retten til ytringsfrihed og information;
 2. for at opfylde en retlig forpligtelse, der nødvendiggør behandlingen i henhold til lovgivningen i EU eller medlemsstaterne, som den dataansvarlige er underlagt, eller for at varetage en opgave, der er i offentlig interesse eller sker under udøvelse af offentlig myndighed, der er overdraget den dataansvarlige;
 3. på grund af den offentlige interesse inden for offentlig sundhed iht. art. 9, stk. 2, litra h og i samt art. 9, stk. 3 i GDPR;
 4. til arkiveringsformål i offentlig interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål iht. art. 89, stk. 1 i GDPR, såfremt retten, der er nævnt under afsnit a), forventes at umuliggøre eller i afgørende grad begrænse realiseringen af målene for denne behandling, eller
 5. for at gøre krav på, udøve eller forsvare retskrav.

5. Ret til information

Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende, er vi forpligtet til at meddele denne berigtigelse eller sletning af oplysninger eller begrænsning af behandlingen til alle modtagere, som dine personoplysninger er blevet fremlagt for, medmindre dette viser sig at være umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

Du har over for den dataansvarlige ret til at blive informeret om disse modtagere.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage personoplysningerne, der vedrører dig, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format. Derudover har du ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindringer fra den dataansvarlige, som personoplysningerne blev givet til, såfremt

 1. behandlingen er baseret på et samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR eller art. 9, stk. 2 litra a i eller på en kontrakt iht. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, og
 2. behandlingen sker ved hjælp af en automatiseret metode.

Ved udøvelsen af denne rettighed har du desuden ret til at få dine personoplysninger overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt. Friheder og rettigheder hos andre personer må ikke begrænses af dette.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for en behandling af personoplysninger, der er nødvendig for at varetage en opgave, der er i offentlig interesse eller sker under udøvelse af offentlig myndighed, der er overdraget den dataansvarlige.

7. Ret til indsigelse

Du har på grund af forhold, der vedrører din særlige situation, ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, der sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra e eller f i GDPR.

Vi behandler ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen har til formål at gøre krav på, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis dine personoplysninger behandles for at udføre direkte reklame, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på en sådan reklame.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte reklame, behandles dine personoplysninger ikke længere til dette formål.

Du har mulighed for i forbindelse med brugen af tjenester i informationssamfundet – uanset direktiv 2002/58/EF – at gøre din ret til indsigelse gældende ved hjælp af en automatiseret metode, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

8. Ret til tilbagekaldelse af den databeskyttelsesretlige samtykkeerklæring

Du har ret til når som helst at tilbagekalde din databeskyttelsesretlige samtykkeerklæring. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke retmæssigheden af behandlingen, der skete på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelse af et samtykke eller indsigelse kan ske ved blot at sende en simpel meddelelse pr.e-mail til os: datenschutz@seiko.de

 9. Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, særligt i medlemsstaten, hvor du opholder dig eller arbejder, eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med GDPR.

Tilsynsmyndigheden, som klagen blev indgivet til, underretter klageren om statussen for og resultaterne af klagen, herunder adgangen til retsmidler iht. art. 78 i GDPR.

XX.  Ændringer i databeskyttelsesbestemmelserne

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre denne databeskyttelseserklæring med fremtidig virkning, så den altid modsvarer de aktuelle retlige krav, eller for at implementere ændringer af vores ydelser i databeskyttelseserklæringen, f.eks. i forbindelse med introduktion af nye tjenester eller serviceydelser. Vi anbefaler derfor, at du læser databeskyttelseserklæringen igen ved dit næste besøg.

XXI. Brug af Optanon Consent på dette websted

Til Consent Management anvender vi Optanon Consent som Software-as-a-Service (SaaS). Vi har derfor indgået en ordrebehandlingskontrakt med OneTrust Atlanta (Co-Headquarters) 1200 Abernathy Rd NE, Bldg 600 Atlanta, Georgia 30328 iht. art. 28 i GDPR.

Via Optanon Consent informerer vi dig om væsentlige tjenester, som kræver samtykke, og som vi anvender eller ønsker at anvende på vores websted, og hvordan disse påvirker dit terminaludstyr (lagring af cookies eller lignende teknologier, adgang til lagrede oplysninger). Dette er nødvendigt iht. art. 6, stk. 1, litra c i GDPR til opfyldelse af vores retlige forpligtelse iht. art. 7, stk. 1 i GDPR for at kunne påvise dine samtykker til behandlingen af dine personoplysninger. Optanon Consent gemmer væsentlige cookies på dit terminaludstyr for at dokumentere din status med hensyn til dit/dine samtykke(r) til tjenester, der kræver samtykke.

Når du besøger vores websted, gemmer serveren til Optanon Consent en såkaldt serverlogfil, der også indeholder din anonymiserede IP-adresse, dato og klokkeslæt for besøget, enheds- og browserinformation samt informationer om din samtykkeadfærd. Dine oplysninger slettes efter 3 år, såfremt du ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til yderligere brug af dine oplysninger iht. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR, eller vi forbeholder os ret til en anvendelse af oplysningerne ud over dette, som vi er juridisk forpligtet til, eller som er tilladt ved lov.