Waar kan ik een garantiebewijs voor mijn horloge krijgen?

Wanneer u een Seiko horloge aanschaft, krijgt u er meteen een garantiebewijs bij. Mocht uw dealer dat vergeten zijn, vraagt u dan alsnog om het garantiebewijs. Bewaar het zorgvuldig, een garantiebewijs wordt slechts éénmaal verstrekt!