Seiko Italia

Seiko Italy, Branch of Seiko Watch Europe S.A.S.

Indirizzo Via Giovanni da Udine, 34 - 20156, Milano (MI)
Tel 800 68 35 21
E-mail infoseiko@seiko.it
Web https://www.seikowatches.com/it-it