Seiko Italia

Seiko Italy, Branch of Seiko Watch Europe S.A.S.

Indirizzo Via Giovanni da Udine 34, 20156 Milano
Tel. 800 68 35 21
E-mail infoseiko@seiko.it
Sito web https://www.seikowatches.com/it-it