SEIKO SINCE 1881

มนุษย์ ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานมนุษย์ ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพิ่มคุณค่าของเวลาสำหรับทุกคนที่ร่วมงานกับเรา

เราเต็มที่กับมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว เช่น ปรับปรุงสวัสดิการของเรา ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานลาหยุดพักร้อนมากขึ้น และส่งเสริมระบบการทำงานแบบเลือกเวลาได้ ซึ่งช่วยให้แต่ละคนสามารถเลือกเวลาปฏิบัติงานได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

มนุษย์ กิจกรรมอื่น ๆ

PAGE TOP