> วิธีการใช้งาน > เม็ดมะยม

เม็ดมะยม

เม็ดมะยมมี 2 แบบ คือ แบบธรรมดาและแบบล็อคด้วยสกรู
โปรดตรวจสอบประเภทของเม็ดมะยมของนาฬิกาของคุณ

Crown operation(Normal) + Crown Ope(Normal_Lock)

ขณะกด
เม็ดมะยมเข้า หมุนไปตามทิศทางที่
ลูกศรชี้

เม็ดมะยม
หมุน

เม็ดมะยม
ไม่หมุน

เม็ดมะยมธรรมดา

ดึงเม็ดมะยมออกและทำขั้นต่อไป

เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

ปลดล็อกเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

หลังจากใช้งานเม็ดมะยมเสร็จ
ให้ล็อกเอาไว้

คลายเกลียว

หมุนขณะที่กดเม็ดมะยมเข้า

Crown operation(Normal) V + Crown Ope(Normal_Lock) V

ขณะกด
เม็ดมะยมเข้า หมุนไปตามทิศทางที่
ลูกศรชี้

เม็ดมะยม
หมุน

เม็ดมะยม
ไม่หมุน

เม็ดมะยมธรรมดา

ดึงเม็ดมะยมออกและทำขั้นต่อไป

เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู

ปลดล็อกเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

หลังจากใช้งานเม็ดมะยมเสร็จ
ให้ล็อกเอาไว้

คลายเกลียว

หมุนขณะที่กดเม็ดมะยมเข้า

เมื่อล็อคเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรูไว้ สามารถป้องกันการใช้งานที่ผิดพลาดและเพิ่มการกันน้ำได้

โปรดระวังอย่าขันสกรูของเม็ดมะยมเข้าด้วยแรง เพราะอาจทำให้ช่องของเม็ดมะยมเสียหายได้