> วิธีการใช้งาน > วิธีตั้งเวลา วันที่ และวันในสัปดาห์ (4R36)

วิธีตั้งเวลา วันที่ และวันในสัปดาห์ (4R36)

นาฬิกามาพร้อมกับฟังก์ชันวันที่และวันในสัปดาห์ และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้วันที่และวันในสัปดาห์เปลี่ยนทุกๆ 24 ชั่วโมง

วันที่เปลี่ยนประมาณเที่ยงคืน และวันในสัปดาห์เปลี่ยนเวลาประมาณ 4.00 น. หากตั้งค่า AM/PM ไม่ถูกต้อง วันที่จะเปลี่ยนเวลา 12.00 น. และวันในสัปดาห์จะเปลี่ยนเวลาประมาณ 16.00 น.

ข้อควรระวัง

ห้ามตั้งวันที่หรือวันในสัปดาห์ระหว่าง 21.00 น. และ 4.00 น.
การแก้ไขวันที่หรือวันในสัปดาห์ในช่วงเวลานี้อาจทำให้เกิดปัญหา เช่น วันที่หรือวันในสัปดาห์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในวันถัดไปหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายได้

 1. ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

 2. สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาปลดล็อคเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

  6R35_Set Date and Time-1-2 + How to set Date_Time 1-2

  ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

 1. สามารถกำหนดวันที่และวันในสัปดาห์ได้โดยหมุนเม็ดมะยม

 2. หมุนไปจนกระทั่งวันที่/วันในสัปดาห์ของวันก่อนหน้าปรากฏขึ้น

  ตัวอย่างเช่น หากต้องการแสดงวันที่เป็น ”6” ให้ตั้งค่าเป็นวันที่ ”5”

  หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันที่ และหมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันในสัปดาห์

  สำหรับรุ่นที่มีการแสดงวันในสัปดาห์สองภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการเมื่อตั้งค่าวันในสัปดาห์

  2R06_Set Date and Time-1-2 + How to set Date_Time 1-2

  กำหนดวันในสัปดาห์

  ตั้งวันที่

 1. ดึงเม็ดมะยมออกมาจนถึงคลิกที่สองแล้วทำการตั้งเวลา

 2. ดึงเม็ดมะยมออกมาถึงคลิกที่สอง เมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา เข็มวินาทีหยุดลงทันที

  หมุนเม็ดมะยมเพื่อเลื่อนเข็มไปข้างหน้าจนกว่าวันที่จะเปลี่ยนเป็นวันถัดไป ตอนนี้เวลาถูกตั้งค่าไว้สำหรับช่วงเวลา A.M. หมุนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งเวลาให้ถูกต้อง

  6R35_Set Date and Time-4
 1. ดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติตามสัญญาณเวลา

 2. เข็มวินาทีจะเริ่มเดินทันที

  บริการสัญญาณเวลาโทรศัพท์จะมีประโยชน์สำหรับการตั้งเข็มวินาที

  สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาล็อคเม็ดมะยมหลังใช้งาน

ข้อควรระวัง

กลไกของนาฬิกากลไกนั้นแตกต่างจากนาฬิกาควอทซ์ เมื่อตั้งเวลา ให้แน่ใจว่าได้ย้อนเข็มนาทีกลับก่อนเวลาที่ต้องการเล็กน้อย แล้วหมุนไปยังเวลาที่แน่นอน

การปรับวันที่ในช่วงสิ้นเดือน

มีความจำเป็นต้องปรับวันที่เมื่อสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์และเดือนที่มี 30 วัน

ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับวันที่ในช่วงเวลา A.M. ในวันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่มี 30 วัน

นาฬิกาจะแสดงเป็นวันที่ ”31” แทนวันที่ ”1” ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันที่เป็น ”1” จากนั้นดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ

สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาล็อคเม็ดมะยมหลังใช้งาน

6R35_Set Date and Time-1-2 + How to set Date_Time 1-2

ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการแก้ไขวันที่เมื่อนาฬิกาแสดงเวลาระหว่าง 21.00 น. ถึง 04.00 น. การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย