> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > การใช้ตัวปรับแบบตะขอ

การใช้ตัวปรับแบบตะขอ

สายบางแบบจะมีตัวปรับแบบตะขอสำหรับปรับความยาวสาย

หากตะขอของนาฬิกาที่คุณซื้อมีลักษณะดังนี้ กรุณาดูรายละเอียดจากคำแนะนำที่จัดมาให้

สามารถเพิ่มความยาวสายได้สูงสุด 5 มม.
ซึ่งเป็นประโยชน์ในกรณีที่รู้สึกคับเกินไปหรือสวมใส่ไม่สบายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

Smart Adjuster clasps-0

การใส่สายนาฬิกา (เปิดและปิดตะขอ)

 1. กดปุ่มกดเบาๆ เพื่อเปิดตะขอ

 2. การกดที่ปุ่มกดแน่นเกินไป (ลึกมาก) จะมีผลต่อตัวปรับด้านล่างทำให้สายยืดระยะออกมา

  Smart Adjuster clasps-1 + Smart Adjuster clasps-1

  ปุ่มกด

  หัวกดล็อค

 3. ยึดตะขอโดยกดที่หัวล็อค

 4. Smart Adjuster clasps-2

การปรับความยาวสาย

 1. คุณสามารถเพิ่มความยาวสายได้ประมาณ 5 มม. (2 ช่วง) โดยกดที่ปุ่มกดแน่น ๆ จากทั้งสองด้านเพื่อให้ถึงกลไกปรับด้านใน

 2. Smart Adjuster clasps-3
 1. ยึดตัวล็อคโดยกดที่ตะขอ

 2. แม้ในขณะที่ตะขอปิดอยู่ คุณยังสามารถดึงสายกลับให้สั้นลงได้ผ่านกลไกปรับความยาว

  Smart Adjuster clasps-4

ภาพด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น