> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > สมรรถนะการกันน้ำ

สมรรถนะการกันน้ำ

ดูรายละเอียดการกันน้ำของนาฬิกาที่คุณใช้จากตารางด้านล่าง
(ดูรายละเอียดใน สมรรถนะและประเภท)

ข้อความระบุที่ด้านหลังตัวเรือน

สมรรถนะการกันน้ำ

เงื่อนไขในการใช้งาน

ไม่มีข้อบ่งชี้

ไม่กันน้ำ

อย่าให้โดนหยดน้ำหรือเหงื่อ

WATER RESISTANT

กันน้ำเล็กน้อย

ทนน้ำที่กระเซ็นมาโดนเล็กน้อย

caution_b คำเตือน

อย่าใช้ว่ายน้ำ

WATER RESISTANT
5 BAR

กันน้ำได้บ้างที่แรงดัน 5 บาร์

นาฬิกานี้เหมาะสำหรับเล่นกีฬา เช่น ว่ายน้ำ

WATER RESISTANT
10(20)BAR

กันน้ำได้บ้างที่แรงดัน 10 (20) บาร์

นาฬิกานี้เหมาะสำหรับการดำน้ำที่ไม่ใช่ถังอากาศ