> วิธีการรักษาคุณภาพของนาฬิกา > ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขเครื่อง

4R35

4R36

4R37

4R38 / 4R71 / 4R72

4R39

1. คุณสมบัติ

3 เข็มนาฬิกา (ชั่วโมง, นาที, วินาที) แสดงวันที่

3 เข็มนาฬิกา (ชั่วโมง, นาที, วินาที) วันที่/วันในสัปดาห์ที่แสดง

3 เข็มนาฬิกา (ชั่วโมง นาที วินาที) เข็มแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง แสดง วันที่

3 เข็มนาฬิกา (ชั่วโมง, นาที, วินาที)

3 เข็มนาฬิกา (ชั่วโมง นาที วินาที) เข็มแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

2. ความถี่ในการทำงาน

21,600 ครั้ง/ชั่วโมง (6 ครั้ง/วินาที)

3. ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน

ระหว่าง −10°C และ +60°C (14ºF และ 140ºF)

4. ระบบขับเคลื่อน

ไขลานอัตโนมัติ พร้อมกลไกไขลานด้วยมือ

5. อัตราการสำรองลาน

ประมาณ 41 ชั่วโมง

6. ทับทิม

23 เม็ด

24 เม็ด

ความแม่นยำตามด้านบนเป็นการปรับแต่งจากโรงงาน

เนื่องจากลักษณะของนาฬิกาเชิงกล อัตรารายวันใด ๆ ที่แท้จริงอาจไม่อยู่ในช่วงของความแม่นยำของเวลาที่ระบุข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน เช่น ระยะเวลาที่สวมใส่นาฬิกาบนข้อมือ, อุณหภูมิ, การเคลื่อนไหวของแขน และไม่ว่าจะเป็นการไขลานสปริงหลักเต็มที่หรือไม่ ฯลฯ