> วิธีการใช้งาน > วิธีใช้ฟังก์ชันเวลาโลกแบบง่าย (สำหรับรุ่นที่มีฟังก์ชันเวลาโลกแบบง่ายเท่านั้น)

วิธีใช้ฟังก์ชันเวลาโลกแบบง่าย (สำหรับรุ่นที่มีฟังก์ชันเวลาโลกแบบง่ายเท่านั้น)

ด้วยการใช้ชื่อเมืองใหญ่ของโลกที่แสดงบนขอบหน้าปัดแบบหมุนได้และการแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงบนหน้าปัด จึงสามารถอ่านเวลาโดยประมาณในแต่ละเมืองได้

นี่เป็นเพียงฟังก์ชันเวลาโลกแบบง่ายเท่านั้น และไม่ควรใช้ฟังก์ชันนี้ถ้าต้องการเวลาที่แม่นยำ

ตัวอย่าง: เมื่ออยู่ในโตเกียวและต้องการทราบเวลาในปารีส

  1. ตรวจสอบเวลาปัจจุบันในโตเกียว (ในกรณีนี้คือเวลา 14:00 [2:00 p.m.].)

  2. ตั้งค่าขอบหน้าปัดแบบหมุนให้อยู่ในแนวเดียว“TOKYO”กับตัวระบุ 14

  3. ตรวจสอบเพื่อดูว่าเวลาใดที่ตรงกับ“PARIS”บนขอบหน้าปัดแบบหมุนได้
    (ในกรณีนี้ ตรงกับ 6 โมงเช้า ดังนั้นจึงเป็นเวลา 6:00 a.m. ในปารีส)

เวลาในเมืองอื่นอาจอ่านในลักษณะเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น เวลาในลอสแองเจลิสสามารถอ่านได้เป็น 21:00 (9:00 p.m.)

4RCC_How to use simple world time function + How to use simple world time function

ขั้นตอนที่ Num1

ขั้นตอนที่ Num2

ขั้นตอนที่ Num3

เวลาในลอสแองเจลิส