> วิธีการใช้งาน > วิธีตั้งเวลา เข็ม 24 ชั่วโมง และวันที่ (4R37)

วิธีตั้งเวลา เข็ม 24 ชั่วโมง และวันที่ (4R37)

นาฬิกามาพร้อมกับฟังก์ชั่นวันที่และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้วันที่เปลี่ยนหนึ่งครั้งทุก ๆ 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ยังมีเข็มแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถใช้เพื่อเช็คว่าเวลาที่แสดงเป็น AM หรือ PM

วันที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณเที่ยงคืน ดังนั้น หากตั้งเวลาไม่ถูกต้องสำหรับ AM/PM วันที่จะเปลี่ยนเวลา 12.00 น. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้ง AM/PM อย่างถูกต้องด้วยเข็มแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง

อย่าตั้งวันที่ระหว่างเวลา 21.00 น. และ 01.00 น.
การแก้ไขวันที่ในช่วงเวลานี้อาจทำให้เกิดปัญหา เช่น วันที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในวันถัดไป

 1. ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

 2. สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาปลดล็อคเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

  6R35_Set Date and Time-1-2 + How to set Date_Time 1-2

  ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

 1. หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งวันที่ที่ถูกต้อง

 2. หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันที่

 1. ดึงเม็ดมะยมออกมาจนถึงคลิกที่สองแล้วทำการตั้งเวลา

 2. ดึงเม็ดมะยมออกมาถึงคลิกที่สอง เมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา เข็มวินาทีหยุดลงทันที

  หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเวลาที่ถูกต้อง เข็มชั่วโมงและเข็มแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงจะเคลื่อนที่สอดคล้องกัน ดังนั้นให้ตรวจสอบการตั้ง AM/PM ด้วยเข็มแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงขณะตั้งเวลาปัจจุบัน

  6R35_Set Date and Time-4
 1. ดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติตามสัญญาณเวลา

 2. เข็มวินาทีจะเริ่มเดินทันที

  บริการสัญญาณเวลาโทรศัพท์จะมีประโยชน์สำหรับการตั้งเข็มวินาที

  สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาล็อคเม็ดมะยมหลังใช้งาน

ข้อควรระวัง

กลไกของนาฬิกากลไกนั้นแตกต่างจากนาฬิกาควอทซ์ เมื่อตั้งเวลา ให้แน่ใจว่าได้ย้อนเข็มนาทีกลับก่อนเวลาที่ต้องการเล็กน้อย แล้วหมุนไปยังเวลาที่แน่นอน

การปรับวันที่ในช่วงสิ้นเดือน

มีความจำเป็นต้องปรับวันที่เมื่อสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์และเดือนที่มี 30 วัน

ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับวันที่ในช่วงเวลา A.M. ในวันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่มี 30 วัน

นาฬิกาจะแสดงเป็นวันที่ ”31” แทนวันที่ ”1” ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันที่เป็น ”1” จากนั้นดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ

สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาล็อคเม็ดมะยมหลังใช้งาน

6R35_Set Date and Time-1-2 + How to set Date_Time 1-2

ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการแก้ไขวันที่เมื่อนาฬิกาแสดงเวลาระหว่าง 21.00 น. ถึง 01.00 น. การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย