> วิธีการใช้งาน > ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ และหน้าที่การทำงาน

ชื่อของชิ้นส่วนต่างๆ และหน้าที่การทำงาน

4R35

6R35_Names of the parts
 1. เข็มนาที

 2. เข็มชั่วโมง

 3. เข็มวินาที

 4. วันที่

 5. เม็ดมะยม

 6. ตำแหน่งปกติ (ไม่ล็อก): ไขลานนาฬิกา (หมุนด้วยมือ)

  ตำแหน่งคลิกจังหวะแรก: การตั้งค่าวันที่

  ตำแหน่งคลิกจังหวะที่สอง: การตั้งค่าเวลา

ตำแหน่งและรูปแบบจอแสดงผลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

4R36

4R36_Names of the parts
 1. เข็มนาที

 2. เข็มชั่วโมง

 3. เข็มวินาที

 4. วันที่และวันในสัปดาห์

 5. เม็ดมะยม

 6. ตำแหน่งปกติ (ไม่ล็อก): ไขลานนาฬิกา (หมุนด้วยมือ)

  ตำแหน่งคลิกจังหวะแรก: การตั้งค่าวันที่และวันในสัปดาห์

  ตำแหน่งคลิกจังหวะที่สอง: การตั้งค่าเวลา

ตำแหน่งและรูปแบบจอแสดงผลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

4R37

4R37_Names of the parts
 1. เข็มแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

 2. เข็มชั่วโมง

 3. เข็มวินาที

 4. เข็มนาที

 5. วันที่

 6. เม็ดมะยม

 7. ตำแหน่งปกติ (ไม่ล็อก): ไขลานนาฬิกา (หมุนด้วยมือ)

  ตำแหน่งคลิกจังหวะแรก: การตั้งค่าวันที่

  ตำแหน่งคลิกจังหวะที่สอง: การตั้งค่าเวลา

ตำแหน่งและรูปแบบจอแสดงผลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

4R38 / 4R71 / 4R72

4R38_Names of the parts
 1. เข็มนาที

 2. เข็มชั่วโมง

 3. เข็มวินาที

 4. เม็ดมะยม

 5. ตำแหน่งปกติ (ไม่ล็อก): ไขลานนาฬิกา (หมุนด้วยมือ)

  ตำแหน่งคลิกจังหวะแรก: การตั้งค่าเวลา

   
   

ตำแหน่งและรูปแบบจอแสดงผลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

4R39

4R39_Names of the parts
 1. เข็มแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

 2. เข็มชั่วโมง

 3. เข็มวินาที

 4. เข็มนาที

 5. เม็ดมะยม

 6. ตำแหน่งปกติ (ไม่ล็อก): ไขลานนาฬิกา (หมุนด้วยมือ)

  ตำแหน่งคลิกจังหวะแรก: การตั้งค่าเวลา

   
   

ตำแหน่งและรูปแบบจอแสดงผลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น