> วิธีการใช้งาน > วิธีใช้เข็มทิศ (เฉพาะรุ่นที่มีขอบหน้าปัดสำหรับบอกทิศ (วงแหวน))

วิธีใช้เข็มทิศ (เฉพาะรุ่นที่มีขอบหน้าปัดสำหรับบอกทิศ (วงแหวน))

โปรดใช้เข็มทิศในสถานที่ที่มองเห็นดวงอาทิตย์หรือทราบตำแหน่งของดวงอาทิตย์

หากเวลาออมแสง (เวลาฤดูร้อน) มีผลในบริเวณที่คุณอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งนาฬิกาให้อยู่หลังเวลาปัจจุบันหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะหมุนเข็มทิศ

เข็มทิศได้รับการออกแบบมาเพื่อบอกทิศทางคร่าว ๆ เท่านั้นและไม่ควรใช้ในกรณีที่ความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ

วิธีการใช้งานขอบหน้าปัดสำหรับบอกทิศ (วงแหวน)

ในซีกโลกเหนือ

ในพื้นที่ละติจูดต่ำ (ทางใต้ของทรอปิกออฟแคนเซอร์) เข็มทิศอาจทำงานไม่ถูกต้องในบางช่วงเวลาของปี

 1. ในขณะที่รักษาระดับหน้าปัด ให้ชี้เข็มชั่วโมงไปในทิศทางของดวงอาทิตย์

 2. ตั้งค่า “S (ทิศใต้)” บนขอบหน้าปัดเข็มทิศที่หมุนได้ (วงแหวน) ไปที่จุดกึ่งกลางของส่วนโค้งระหว่างเครื่องหมาย 12 นาฬิกาและมาตราส่วนเวลาที่ระบุด้วยเข็มชั่วโมง

 3. เครื่องหมายทิศทางบนเข็มทิศที่หมุนแสดงทิศทางที่สอดคล้องกัน

  ในกรณีของวงแหวนอาจมีเม็ดมะยมเป็นต้น สำหรับการใช้งาน

6R31_How to find directions_1-1 + How to find directions_1-1

เข็มชั่วโมง

เครื่องหมาย 12 นาฬิกา

ดวงอาทิตย์

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

ทิศใต้

ทิศเหนือ

ในซีกโลกใต้ทิศใต้

ในพื้นที่ละติจูดต่ำ (ทางเหนือของทรอปิกออฟแคปริคอร์น) เข็มทิศอาจทำงานไม่ถูกต้องในบางช่วงเวลาของปี

 1. ในขณะที่รักษาระดับหน้าปัด ให้ชี้เครื่องหมาย 12 นาฬิกาไปในทิศทางของดวงอาทิตย์

 2. ตั้งค่า “N (ทิศเหนือ)” บนขอบหน้าปัดเข็มทิศที่หมุนได้ (วงแหวน) ไปที่จุดกึ่งกลางของส่วนโค้งระหว่างเครื่องหมาย 12 นาฬิกาและมาตราส่วนเวลาที่ระบุด้วยเข็มชั่วโมง

 3. เครื่องหมายทิศทางบนเข็มทิศที่หมุนแสดงทิศทางที่สอดคล้องกัน

  “N” อาจเป็นเครื่องหมายอื่น

  ในกรณีของวงแหวนอาจมีเม็ดมะยมเป็นต้น สำหรับการใช้งาน

6R31_How to find directions_1-2 + How to find directions_1-2

เข็มชั่วโมง

เครื่องหมาย 12 นาฬิกา

ดวงอาทิตย์

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

ทิศใต้

ทิศเหนือ