SAVE THE OCEAN

Prospex' mission: at bidrage til at beskytte verdenshavene både nu og for de fremtidige generationer og at sikre denne arv for dykkere i hele verden.

Bekæmpelse af affald i havet med hjælp fra dykkere i hele verden

PADI AWARE FOUNDATION

Marine Debris Program

PADI AWARE Foundation Marine Debris-programmets hjertebarn er verdens mest omfattende undersøiske borgerinitiativ, der er kendt under navnet Dive Against Debris®. Flere end 70.000 dykkere har været med til at skabe den største undervandsdatabank om havaffald på vores planet, som aktivt deles med nonprofit-organisationer, regeringer og lokale myndigheder for at fremme forandringer og arbejde hen mod langfristede løsninger indenfor affaldsstyring. Seiko er stolt over at støtte aktiviteterne i det verdenomspændende PADI-dykkerfællesskab, der arbejder for at bortskaffe og undgå affald i havet og dermed sikre en renere og sundere planet.

READ REPORT

PADI Official Site

Udforskning af det polare miljø, støtte til polarforskning

Japans Nationale Institut for Polarforskning

Japans Nationale Institut for Polarforskning forsker i miljøforandringer og undersøger naturfænomener i Arktis og Antarktis med det mål at foretage en vurdering af de miljømæssige følger af den globale opvarmning. I 1960'erne blev dykkerure og tidtagningsudstyr fra Seiko valgt til den japanske forskningsekspedition på Antarktis, som NIPR deltog i. I 2021 støttede Seiko igen denne tradition med en donation af Prospex-dykkerure, der blev båret og anvendt af deltagerne i den 63. japanske forskningsekspedition på Antarktis, der havde til opgave at fortsætte undersøgelserne af miljøforandringerne på Antarktis.

Photo:The National Institute of Polar Research

Beskyttelse af de undersøiske ressourcer

Fournoi undervandsforsknings- og udgravningsprojekt i Grækenland

Seiko er stolt af at kunne støtte et undersøisk, arkæologisk projekt, der udforsker et historisk sted. Formålet er at beskytte den kulturelle arv for de fremtidige generationer. Ud for den græske ø Fournoi ligger der flere skibe, der sank i det 4. århundrede. Projektteamet undersøger dem og graver dem ud for at få mere at vide om den daværende søhandel i Middelhavet. Siden 2015 er der rundt om øerne i det Ægæiske Hav blevet opdaget 58 skibsvrag med historisk betydning.

3. december 2021 Zushi By, Kanagawa, Japan

Som en del af Seiko Prospex' kampagne "Save the Ocean" har PADI Asia Pacific Japan og Seiko Watch Corporation samarbejdet om "Dive Against Debris®", med det formål at bortskaffe undersøisk affald og indsamle data om det. Det vurderes, at mere end 70 % af affaldet i havet synker ned til havbunden. Programmet er et skridt i retning af en løsning på dette alvorlige problem. Desuden rensede vi stranden på Zushi Beach og gjorde denne dag til en vigtig begivenhed for at øge bevidstheden omkring beskyttelse af havmiljøet.

CLOSE