SAVE THE OCEAN

Prospex' mission: at hjælpe med at beskytte verdenshavene nu og for fremtidige generationer
og at sikre denne arv for dykkere overalt i verden.

Reduktion af affald i havet med hjælp fra dykkere fra hele verden.

PADI AWARE FOUNDATION

Program for havaffald

PADI AWARE Foundation program for havaffald er verdens største borgerinitiativ til fjernelse af affald under vandet. Det er kendt som "Dive Against Debris" (dyk mod affald). Mere end 70.000 dykkere har bidraget til at opbygge den mest omfattende undervandsdatabase på verdensplan om affald fra havbunden. Denne database vil blive delt med ngo'er, regeringer og lokalsamfund for at fremme forandringer og informere om langsigtede affaldshåndteringsløsninger. Seiko er stolt af at sponsorere det globale PADI-dykkermiljøs arbejde med at rydde op i havene og fjerne marint affald for at skabe en renere og sundere havplanet.

LÆS RAPPORT

PADI's officielle websted

Miljøforskning i polarområderne.

Det nationale institut for polarforskning

Det nationale institut for polarforskning i Japan forsker i miljøforandringer og studerer naturfænomener i de arktiske og antarktiske områder med det formål at forudsige den globale opvarmnings indvirkning på vores miljø. I 1960'erne blev Seikos dykkerure og tidtagningsudstyr udvalgt til brug for den japanske forskningsekspedition til Antarktis (the Japanese Antarctic Research Expedition), hvor også NIPR spiller en rolle. I 2021 fornyede Seiko denne tradition ved at donere Prospex-dykkerure, der skal bæres og bruges af medlemmerne af den 63. japanske forskningsekspedition til Antarktis (the Japanese Antarctic Research Expedition), mens de fortsætter deres forskning i miljøændringer i Antarktis.

Photo:The National Institute of Polar Research

Beskyttelse af undersøiske ressourcer.

Fournoi undervandsundersøgelse og udgravningsprojekt i Grækenland

Seiko er stolt af at støtte et undervandsarkæologisk projekt, der udforsker et historisk sted for at beskytte dets kulturarv for fremtidige generationer. Ud for den græske ø Fournoi ligger adskillige skibe, der sank i det 4. århundrede. Projektgruppen undersøger og udgraver dem for at få mere at vide om det maritime handelssystem i Middelhavet på den tid. Siden 2015 er der blevet opdaget 58 historisk betydningsfulde skibsvrag omkring denne ø i Det Ægæiske Hav.

December 3rd, 2021 Zushi-city, Kanagawa, Japan

As part of the Seiko Prospex Save the Ocean activity, PADI Asia Pacific Japan and Seiko Watch Corporation worked together on the “Dive Against Debris®” to remove and collect data on underwater debris.
It is estimated that over 70% of marine debris sinks to the ocean floor, and the program is a step towards solving this dire problem. We also conducted beach cleanup activities on Zushi Beach, making it a valuable day to raise awareness on marine conservation activities.

CLOSE