Seiko 5 Sports presents

With 5 snaps

#with5snaps

 • 2021.5.25 TUE
 • 6.25 FRI

SCROLL

ABOUT

ABOUT

The “With 5 snaps“ แคมเปญ กำลังมองหาคนที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์
จากทั่วทุกมุมโลก
ทำไม ไม่มาร่วมโชว์สไตล์ขอคุณกับเราหละ?
ร่วมกับ Seiko 5 Sports ลุ้นเป็นผู้ชนะและรับรางวัลกับเรา

5 snaps MINI GALLERY5 snaps MINI GALLERY

#with5snaps

ลองดูสไตล์ของพวกเขาซิ!

HOW TO APPLY

send us your snaps

send us your snaps

 • 2021.5.25 TUE
 • 6.25 FRI
 • step01
  step01 image

  Follow the official Seiko 5 Sports Instagram account (@seiko5sportsofficial).

 • step02step02 image

  เพียงมองหาสัญลักษณ์เลข 5 รอบๆตัวคุณและถ่ายรูปในสไตล์ของคุณเองกับเลข 5

  * เราจะแนะนำ Seiko 5 Sports ที่เหมาะกับลุคที่คุณแชร์ ดังนั้นโปรดอัปโหลดรูปสแน็ปช็อตของคุณโดยไม่ต้องสวมใส่นาฬิกา.

  *สแนปชอตหรือรูปถ่ายควรเป็นของผู้ที่สมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้เอง.

  *คุณสามารถวาดหรือตกแต่งเลข 5 ขึ้นมาได้ที่รูปร่างหรือมือของคุณเอง.

  *โปรดปฏิบัติตามกฎหรือกฎหมายในที่สาธารณะเมื่อถ่ายภาพสแนปชอต.

 • step01

  อัพโหลดรูปของคุณบนอินสตาแกรมพร้อมติดแฮชแทค #with5snaps & #5sports_th

  *th stands for the country code. Please check your country page for the actual hashtag.

Please read the rules for application before submitting entries.

If you apply for the Campaign, you will be deemed to have agreed to these Terms of Use and the privacy policy.
Seiko will give a notice to the winners by posting comments from its Instagram account (@seiko5sportsofficial) to the winners’ posts to display
the images of the entries on Seiko’s sites.

background

PRIZE

PRIZE

PRIZE

decoration

decoration

 • step01

  step01 imagestep01 image

  ภาพแฟชั่นเที่ชนะเลิศถูกอัปโหลดและเปลี่ยนเป็นงานศิลปะ ภาพประกอบโดยศิลปินยอดนิยมจะถูกเพิ่มลงในสแนปชอตของคุณ

 • step02

  step02 imagestep02 image

  สแนปชอตของคุณอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Seiko 5 Sports โกลบอล LOOK BOOK นาฬิกา Seiko 5 Sports ที่เข้ากับสไตล์ของคุณจะได้รับการแนะนำ.

コピーしました

กฏกติกาในการสมัคร

> ผู้สมัครเข้าร่วมแคมเปญ Seiko 5 Sports 5 snaps (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แคมเปญ") โดย Seiko Watch Corporation (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Seiko") ใช้งานโดยใช้ Instagram จะต้องอ่านและยอมรับ [ข้อกำหนดการใช้งาน ] เหล่านี้อย่างละเอียด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เป็น “ข้อกำหนดการใช้งาน”) และ the privacy policy of our website.
Iหากคุณสมัครเข้าร่วมแคมเปญ จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยSeiko จะแจ้งให้ทราบผลผู้ชนะโดยโพสต์ความคิดเห็นจากบัญชี Instagram (@seiko5sportsofficial) ไปยังโพสต์ของผู้ชนะเพื่อแสดงรูปภาพของผลงานที่เข้าร่วมในเว็บไซต์ของ Seiko.ข้อกำหนดการใช้งาน

(1) ผู้สมัครต้องรับรองและรับประกันว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ภาพ หรือวีดีโอทั้งหมด รวมถึงบทความ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “รูปภาพ”) ในการเข้าร่วมแคมเปญ ผู้สมัครรับทราบและตกลงว่าสิทธิ์ใดๆ ต่อรูปภาพ รวมถึงไม่จำกัดเพียงความเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 27 และ 28 ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น ที่ได้รับมอบหมายและโอนไปยัง Seiko ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้ภาพทั้งหมดที่เกี่ยวกับสแนปชอตโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้สมัครตกลงเพิ่มเติมว่า Seiko อาจมีการทำซ้ำ พิมพ์ซ้ำ อ้างอิง แก้ไข หรือนำเสนอต่อสาธารณะหรือส่งต่อ แจกจ่าย ต่อสาธารณะโดยอิสระ โดยอาจมีการ ปรับรูปแบบ หรือใช้รูปภาพทั่วโลกโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
(สำหรับ คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับรูปภาพด้านล่าง.)


(2) ผู้สมัครรับทราบและยอมรับว่า Seiko อาจใช้ชื่อ Instagram ของผู้สมัครในลักษณะใดๆ บนเว็บไซต์แคมเปญและ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Seiko รวมถึงโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ Seiko (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ”)


(3) เมื่อเข้าร่วมในแคมเปญ ผู้สมัครจะต้องไม่:
(a) ก่อกวนการทำงานของแคมเปญ;
(b) กระทำการที่ละเมิดหรืออาจละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในรูปภาพ ทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิใดๆ ของ Seiko หรือบุคคลภายนอก (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ผู้อื่น”);
(c) กระทำการอันก่อให้เกิดปัญหา เสียเปรียบ เสียหาย หรือไม่สบายใจแก่ผู้อื่น;
(d) กระทำการที่ก่อให้เกิดการลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจารของเด็ก หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หรือการกระทำที่เป็นการล่วงละเมิด หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน;
(e) โพสต์ข้อความที่มีข้อความทางศาสนาหรือการเมือง;
(f) ให้ข้อมูล โฆษณา หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
(g) กระทำการที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของ Instagram กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น หรือกฎหมายของประเทศที่ผู้สมัครถูกควบคุมโดย;
(h) กระทำการอื่นใดที่ Seiko เห็นว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ของแคมเปญหรือเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ;
(i) กระทำการใดๆ ที่คล้ายกับการดำเนินการทางกฎหมาย
Seiko ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่กระทำการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อปัญหา ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานโดยผู้สมัคร หากผู้สมัครสร้างความเสียหายให้กับ Seiko อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น Seiko อาจเรียกร้องค่าเสียหายตามสมควร (รวมถึงค่าทนายความ) จากผู้สมัคร


(4) Seiko จะดำเนินการแคมเปญด้วยความระมัดระวังสูงสุด แต่ไม่รับประกันเกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความปลอดภัย หรือความเป็นประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล โปรแกรม การให้บริการ หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ Seiko จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้:
(a) อุบัติเหตุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ การเสื่อมสภาพของสภาพแวดล้อมการสื่อสารหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ เมื่อผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมหรือส่งรายการเข้าร่วมแคมเปญ
(b) การบำรุงรักษาระบบที่ใช้สำหรับแคมเปญเป็นระยะหรือฉุกเฉิน
(c) ข้อพิพาทหรือปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้สมัครหรือระหว่างผู้สมัครกับบุคคลที่สาม ;
(d) การหยุดชะงัก การหยุดชะงักหรือความล่าช้าของการบริการเนื่องจากมีการแทรกแซงของบุคคลที่สามกับบริการแคมเปญ การแบ่งเบาบรรเทาข้อมูล หรือการเกิดข้อบกพร่องอื่น ๆ ;
(e) จนไม่สามารถรับข้อมูลของ รูปภาพด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
(f) ข้อมูลที่ให้โดยแคมเปญถูกชี้ทางผิดหรือบกพร่อง


(5) Seiko จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อปัญหาหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยผู้สมัครเข้าร่วมแคมเปญ Seiko อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแคมเปญ ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการของแคมเปญเป็นไปอย่างเหมาะสม


(6) ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อเข้าร่วมในแคมเปญ


(7) การโพสต์ในบัญชีส่วนตัวหรือโพสต์ที่ไม่มีแฮชแท็กที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์


(8) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อการสื่อสารกับแคมเปญด้วยตนเอง


(9) ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่น


หลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาพถ่าย
-ผู้สมัครจะต้องอยู่ในรูปถ่าย หากภาพถ่ายมีภาพบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัคร ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลเหล่านี้ก่อนสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้
-โดยการโพสต์ภาพถ่ายพร้อมแฮชแท็กที่ระบุ ถือว่าผู้สมัครเป็นตัวแทนและรับประกันว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิ์ภาพของ Seiko ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหรือต่อภาพถ่าย
-ตามคำขอของผู้สมัครหรือบุคคลที่สาม Seiko จะลบภาพออกจากไซต์อย่างเป็นทางการ Seiko จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการลบรูปภาพที่แบ่งปันบนไซต์อื่นนอกเหนือจากไซต์อย่างเป็นทางการ
-การส่งรูปภาพเดียวกันหลายครั้งจะไม่ได้รับการยอมรับ


สอบถามเกี่ยวกับแคมเปญ
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับแคมเปญ โปรดติดต่อเราผ่านทางข้อความตรงของ Instagram
บัญชีทางการของ Seiko 5 Sports:@seiko5sportsofficial

*โปรดทราบว่าเราอาจใช้เวลาสองสามวันในการตอบคำถามของคุณ
เริ่มแคมเปญตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2021 ถึง 31 สิงหาคม 2021

แคมเปญไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือบริหารงานโดยหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Instagram ในทางใดทางหนึ่ง

วิธีการสมัคร

ระยะเวล
May 25, 2021 - Jun 25, 2021

STEP1
ติดตาม Seiko 5 Sports ที่ Instagram (@seiko5sportsofficial).


STEP2
หาสัญลักษณ์เลข 5 อยู่รอบๆตัวคุณ พร้อมถ่ายภาพสแนปชอตที่โชว์ถึงสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของคุณ.
เราจะแนะนำ Seiko 5 sports ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ เพียงอัพโหลดภาพสแนปชอตของคุณโดยไม่ต้องสวมใส่นาฬิกาใดๆ.

*ภาพสแนปชอตของคุณจะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ที่สมัครร่วมแคมเปญนี้.
คุณสามารถวาดสัญลักษ์เลข 5 บนการะดาษหรือบนตัวของคุณเองได้.

STEP3
อัพโหลดภาพของที่เป็นสไตล์ของคุณเองคุณบนอินสตาแกรมพร้อมติดแฮชแทค #with5snaps และ #5sports_th*th stands for the country code. Please check your country page for the actual hashtag.
*ผู้ที่ไม่เปิดเผยโปรไฟล์หรือสแน็ปช็อตและไม่มีแฮชแทคจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้.
*คุณสามารถอัพโหลดภาพได้หลายภาพตามที่คุณต้องการ.
*ภาพถ่ายหรือสแน็ปช็อตที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น สิทธิ์อื่น ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ขัดแย้งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีข้อความทางศาสนาหรือการเมืองจะไม่ได้รับการอนุมัติ.


หลังจากตรวจสอบภาพสแนปชอตอย่างถี่ถ้วนแล้ว ผู้ชนะที่เข้ากับ Seiko 5 Sports จะถูกเลือก และถูกนำมาตกแต่งกับภาพประกอบที่สร้างสรรค์โดยศิลปิน และจะแสดงใน LOOK BOOK บนเว็บไซต์ทางการของ Seiko 5 Sports.