ปรับปรุงครั้งล่าสุด: พฤษภาคม ค.ศ. 2018

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า Seiko Watch Corporation หรือ Seiko ให้ความสำคัญต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซท์ของเรา เรามีวิธีการจัดการกับข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. หากมีการโพสท์ความคิดเห็นหรือรูปภาพของบุคคลใดบนเว็บไซท์ของเรา เราจะขอคำยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนและจะโพสท์เฉพาะข้อมูลที่เหมาะสมเท่านั้นตามนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 2. Seiko จะทำการเก็บรวบรวมข้อมือส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซท์ของเราในกรณีที่มีการส่งข้อคำถามถึงเรา การตอบแบบสำรวจ การส่งอีเมล การขายผ่านทางเมลออเดอร์ การแข่งขันเพื่อรับรางวัล บริการสมาชิกออนไลน์ ฯลฯ
 3. หากมีการรวบรวมข้อมูลใดๆ Seiko จะระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานที่แน่ชัด และ Seiko จะไม่ขอข้อมูลใดเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น
 4. เมื่อมีการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางแบบฟอร์มที่ให้กรอกบนเว็บไซท์ Seiko จะจัดให้มีระบบการเข้ารหัสที่เหมาะสมในการโอนถ่ายข้อมูล และจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในขณะที่มีการรับ-ส่งข้อมูลนั้น
 5. Seiko อาจจะส่งข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซท์ต่อไปยังบริษัทรับจ้างภายนอก และเราอาจส่งคำถามที่ได้รับผ่านทางเว็บไซท์ไปยังหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนั้น Seiko จะเรียกร้องด้วยหนังสือสัญญาและข้อตกลงให้บริษัทรับจ้างภายนอกและหน่วยธุรกิจดังกล่าวใช้ความพยายามในการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับความพยายามของ Seiko
 6. Seiko อาจใช้คุ๊กกี้ส์ เว็บบีคอนส์และที่อยู่ไอพีของผู้ใช้บนเว็บไซท์ของเราเพื่อการต่อไปนี้
  ・ วิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มในการใช้งานข้อมูล
  ・ ปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซท์หรืออีเมล ฯลฯ
  ・ ปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซท์หรืออีเมล ฯลฯ เพื่อผู้ใช้เฉพาะราย
  ・ ตรวจหาและแก้ไขต้นเหตุที่เกิดความล้มเหลวหรือปัญหาขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์
  ・ การให้บริการด้านสมาชิกที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า การใช้ประโยชน์จากประวัติการเปิดเว็บของผู้ใช้ และการเข้าถึงผลการตอบแบบสอบถามเพื่อกิจกรรมทางด้านการตลาด
  ・ นำส่งโฆษณาแบบเจาะจงตามพฤติกรรมที่จัดเตรียมโดย Seiko หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  ผู้ใช้อาจจำกัดการรับคุ๊กกี้ส์โดยการเปลี่ยนค่าที่ตั้งในบราวเซอร์ซึ่งหากทำเช่นนั้นจริงบริการที่มีให้บนเว็บไซท์ของเราก็อาจจะถูกจำกัดลงด้วย 
 7. เพื่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินงานเว็บไซท์นี้ Seiko จะใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับระบบและการดำเนินงาน เช่น การจัดการควบคุมเซิร์ฟเวอร์และการจำกัดการเขาถึงเซิร์ฟเวอร์
 8. ในกรณีที่มีการโอนถ่ายไปยังเว็บไซท์ที่ดำเนินงานโดยองค์กรหรือบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่สามผ่านทางลิงค์ขณะที่มีการใช้งานเว็บไซท์ของ Seiko อยู่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไซท์ปลายทางนั้นจะอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของ Seiko
 9. Seiko จะพยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เยาว์โดยการจัดการในรูปแบบเดียวกันกับข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใหญ่ และหากจำเป็นเราจะขอรับคำยินยอมจากผู้ปกครองด้วย
 10. คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Seiko รวบรวมไว้ก่อนหน้าวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2005 (ภาษาญี่ปุ่น) 
 11. หากท่านมีข้อคำถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดย Seiko กรุณาติดต่อ...