ภายในเซอร์วิส เซ็นเตอร์มาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น

 • จาก พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิด-19
  บริษัทไซโก (ประเทศไทย) ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาในการทำการของศูนย์บริการดังนี้

  - เซอร์วิส เซ็นเตอร์ : สาขาเพชรบุรี 35 >>เปิดทำการเวลา 10.00 น. - 15.00 น.
  - เซอร์วิส เซ็นเตอร์ : สาขาเกษร วิลเลจ >>ปิดให้บริการชั่วคราวและจะเปิดดำเนินการอีกครั้งตามประกาศของศูนย์การค้า

  บริษัทฯขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และหากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  สามารถติดต่อสอบข้อมูลการให้บริการได้ที่ +66-2-255-1245-50

  ด้วยความเคารพ

  บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด
แบ่งปัน
 • Facebook
 • Twitter