คำแนะนำ

Seiko จะค่อย ๆ ยุติการแนบคู่มือการใช้งานที่เป็นกระดาษกับผลิตภัณฑ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแบบไร้กระดาษโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 2024

ตรวจสอบด้านหลังตัวเรือนนาฬิกาของคุณเพื่อหารหัส Caliber ที่สลักไว้ และอ่านคู่มือการใช้งานที่สอดคล้องกับรหัส Caliber ของนาฬิกาของคุณ

วิธีการหาหมายเลขเครื่อง

แสดงอยู่บนฝาหลัง
image
บนบัตรรับประกันสินค้า
image
รหัส Caliber คำแนะนำ
1
1B21 Instruction of 1B21 : English
1B22 Instruction of 1B22 : English
1B25 Instruction of 1B25 : English
1B32 Instruction of 1B32 : English
1B35 Instruction of 1B35 : English
1M20 Instruction of 1M20 (Kinetic) : English
2
2A27 Instruction of 2A27 (Analog Quartz) : English
2R05 Instruction of 2R05 : English
2R06 Instruction of 2R06 : English
3
3M22 Instruction of 3M22 (Kinetic) : English
3M62 Instruction of 3M62 (Kinetic) : English
3X22 Instruction of 3X22 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron : English
Instruction of easily removal band for Astron : English
Instruction of 3X22 (GPS Solar) Handy Manual for Astron : English
3X62 Instruction of 3X62 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron : English
Instruction of 3X62 (GPS Solar) Handy Manual for Astron : English
4
4F32 Instruction of 4F32 (Analog Quartz) : English
4F56 Instruction of 4F56 (Analog Quartz) : English
4J27 Instruction of 4J27 (Analog Quartz) : English
4J51 Instruction of 4J51 (Grand Seiko Quartz) : English
4J52 Instruction of 4J52 (Grand Seiko Quartz) : English
4M21 Instruction of 4M21 (Kinetic) : English
4R15 Instruction of 4R15 (Automatic Divers) : English
4R16 Instruction of 4R16 (Automatic Divers) : English
4R34 Instruction of 4R34 : English
4R35 Instruction of 4R35 (Automatic Divers) : English
Instruction of 4R35 (Automatic) : English
4R36 Instruction of 4R36 (Automatic Divers) : English
Instruction of 4R36 (Automatic) : English
4R37 Instruction of 4R37 (Automatic) : English
4R38 Instruction of 4R38 (Automatic) : English
4R39 Instruction of 4R39 (Automatic) : English
4R57 Instruction of 4R57 : English
4R71 Instruction of 4R71 : English
4R72 Instruction of 4R72 : English
4T53 Instruction of 4T53 (Analog Quartz) : English
4T57 Instruction of 4T57 (Analog Quartz) : English
5
5D22 Instruction of 5D22 (Kinetic) : English
5D44 Instruction of 5D44 (Kinetic) : English
5D88 Instruction of 5D88 (Kinetic) : English
5J22 Instruction of 5J22 (Kinetic) : English
5J32 Instruction of 5J32 (Kinetic) : English
5K25 Instruction of 5K25 (Solar) : English
5K65 Instruction of 5K65 (Diver's watch for air diving) : English
5M42 Instruction of 5M42 (Kinetic) : English
5M43 Instruction of 5M43 (Kinetic) : English
5M54 Instruction of 5M54 : English
5M62 Instruction of 5M62 (Kinetic Divers) : English
Instruction of 5M62 (Kinetic) : English
5M63 Instruction of 5M63 (Kinetic Divers) : English
Instruction of 5M63 (Kinetic) : English
5M65 Instruction of 5M65 (Kinetic) : English
5M82 Instruction of 5M82 (Kinetic Divers) : English
Instruction of 5M82 (Kinetic) : English
5M83 Instruction of 5M83 (Kinetic Divers) : English
Instruction of 5M83 (Kinetic) : English
5M84 Instruction of 5M84 (Kinetic) : English
5M85 Instruction of 5M85 (Kinetic GMT Divers) : English
Instruction of 5M85 (Kinetic GMT) : English
5R64 Instruction of 5R64 (Spring Drive) : English
5R65 Instruction of 5R65 : English
Instruction of 5R65 (Spring Drive Divers) : English
5R66 Instruction of 5R66 : English
5R67 Instruction of 5R67 (Spring Drive) : English
5R86 Instruction of 5R86 (Spring Drive) : English
5T82 Instruction of 5T82 (Analog Quartz) : English
5X53 Instruction of 5X53 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron : English
Handy Manual of 5X53 (GPS Solar) for Astron : English
5X83 Instruction of 5X83 (GPS Solar) Complete User Guide : English
Handy manual of 5X83 (GPS Solar):English
5Y19 Instruction of 5Y19 (Analog Quartz) : English
5Y66 Instruction of 5Y66 (Analog Quartz) : English
5Y67 Instruction of 5Y67 (Analog Quartz) : English
5Y75 Instruction of 5Y75 (Solar) : English
5Y89 Instruction of 5Y89 (Analog Quartz) : English
6
6A32 Instruction of 6A32 (Analog Quartz) : English
6G27 Instruction of 6G27 (Analog Quartz) : English
6G34 Instruction of 6G34 (Analog Quartz) : English
6L35 Instruction of 6L35 : English
6L37 Instruction of 6L37(Diver's watch for air diving) : English
6M15 Instruction of 6M15 (Analog Quartz) : English
6M25 Instruction of 6M25 (Analog Quartz) : English
6M26 Instruction of 6M26 (Analog Quartz) : English
6N01 Instruction of 6N01: English
6R15 Instruction of 6R15 (Automatic) : English
6R15D Instruction of 6R15D (Automatic Divers) : English
6R20 Instruction of 6R20 (Automatic) : English
6R21 Instruction of 6R21 (Automatic) : English
6R24 Instruction of 6R24 (Automatic) : English
6R27 Instruction of 6R27 (Automatic) : English
6R31 Instruction of 6R31 : English
6R35 Instruction of 6R35 (Diver’s watch for air diving) : English
Instruction of 6R35 : English
6R38 Instruction of 6R38 : English
6R51 Instruction of 6R51 : English
6R54 Instruction of 6R54 (Diver’s watch for air diving) : English
Instruction of 6R54 : English
6R55 Instruction of 6R55(Diver’s watch for air diving) : English
Instruction of 6R55 : English
6R5H Instruction of 6R5H : English
6R5J Instruction of 6R5J : English
6R64 Instruction of 6R64 : English
6S28 Instruction of 6S37 (Automatic) : English
Instruction of 6S28 (Automatic) : English
6S37 Instruction of 6S37 (Automatic) : English
6T63 Instruction of 6T63 (Analog Quartz) : English
7
7002 Instruction of 7002 (Automatic Divers) : English
7548 Instruction of 7548 (Analog Quartz) : English
7549 Instruction of 7549 (Analog Quartz) : English
7B24 Instruction of 7B24 : English
7B26 Instruction of 7B26 (Analog Quartz) : English
7B27 Instruction of 7B27 : English
7B62 Instruction of 7B62 : English
How to use an easy adjust type clasp : English
7B72 Instruction of 7B72 : English
How to use an easy adjust type clasp : English
7B75 Instruction of 7B75 : English
7C17 Instruction of 7C17 (Analog Quartz) : English
7C46 Instruction of 7C46 (Analog Quartz Divers) : English
Instruction of 7C46 (Divers) : English
7D46 Instruction of 7D46 (Kinetic) : English
7D48 Instruction of 7D48 (Kinetic) : English
7D56 Instruction of 7D56 (Kinetic) : English
7K32 Instruction of 7K32 (Analog Quartz) : English
7K52 Instruction of 7K52 (Analog Quartz Divers) : English
7L22 Instruction of 7L22 (Kinetic) : English
7N36 Instruction of 7N36 (Analog Quartz Divers) : English
7N85 Instruction of 7N85 (Analog Quartz Divers) : English
7R68 Instruction of 7R68 (Spring Drive) : English
7S26 Instruction of 7S26 (Automatic Divers) : English
7S35 Instruction of 7S35 (Automatic Divers) : English
7S36 Instruction of 7S36 (Automatic Divers) : English
7T04 Instruction of 7T04 (Analog Quartz) : English
7T11 Instruction of 7T11 (Analog Quartz) : English
7T12 Instruction of 7T12 (Analog Quartz) : English
7T32 Instruction of 7T32 (Analog Quartz) : English
7T62 Instruction of 7T62 (Analog Quartz) : English
7T82 Instruction of 7T82 (Analog Quartz) : English
7T84 Instruction of 7T84 (Analog Quartz) : English
7T85 Instruction of 7T85 (Analog Quartz) : English
7T86 Instruction of 7T86 (Analog Quartz) : English
7T92 Instruction of 7T92 (Analog Quartz Divers) : English
Instruction of 7T92 (Analog Quartz) : English
7T94 Instruction of 7T94 (Analog Quartz) : English
7X52 Instruction of 7X52 (GPS Solar) Basic Manual for Astron: English
Instruction of 7X52 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron: English
Instruction of 7X52 (GPS Solar) Quick Start Manual for Astron: English
Instruction of 7X52 Tutorial (GPS Solar) Basic Manual for Astron: English
8
8A50 Instruction of 8A50 : English
8B54 Instruction of 8B54 : English
8B63 Instruction of 8B63 : English
Instruction of 8B63 (Quick Manual) Quick Manual: English
8B92 Instruction of 8B92 : English
Instruction of 8B92 (Quick Manual) Quick Manual: English
How to use an easy adjust type clasp : English
8F32 Instruction of 8F32 (Analog Quartz) : English
8F33 Instruction of 8F33 (Analog Quartz) : English
8F35 Instruction of 8F35 (Analog Quartz) : English
8F56 Instruction of 8F56 (Analog Quartz) : English
8J55 Instruction of 8J55 (Grand Seiko Quartz) : English
8L35 Instruction of 8L35 (Diver’s watch for air diving) : English
Instruction of 8L35 (Diver’s watch for saturation diving) : English
Instruction of 8L35 : English
8L55 Instruction of 8L55 (Diver’s watch for air diving) : English
Instruction of 8L55 (Diver’s watch for saturation diving) : English
8M25 Instruction of 8M25 (Analog Quartz) : English
8M26 Instruction of 8M26 (Analog Quartz) : English
8R28 Instruction of 8R28 (Automatic Chronograph) : English
8R39 Instruction of 8R39 (Automatic Divers) : English
8R46 Instruction of 8R46 : English
8R48 Instruction of 8R48 (Automatic Chronograph) : English
8T63 Instruction of 8T63 : English
8T67 Instruction of 8T67 : English
8T68 Instruction of 8T68 (Analog Quartz) : English
8V36 Instruction of 8V36 (Analog Quartz) : English
8X22 Instruction of 8X22 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron: English
Instruction of 8X22 (GPS Solar) Complete User Guide (JSE8X22): English
8X42 Instruction of 8X42 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron: English
Instruction of 8X42 (GPS Solar) Handy Manual for Astron: English
8X53 Instruction of 8X53 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron: English
Instruction of 8X53 (GPS Solar) Complete User Guide for Prospex: English
Instruction of 8X53 (GPS Solar) Handy Manual for Astron: English
Instruction of 8X53 (GPS Solar) Handy Manual for Prospex: English
8X82 Instruction of 8X82 (GPS Solar) Complete User Guide for Astron: English
Instruction of 8X82 (GPS Solar) Handy Manual for Astron: English
9
9F61 Instruction of 9F61 (Grand Seiko Quartz) : English
9F62 Instruction of 9F62 (Grand Seiko Quartz) : English
9F82 Instruction of 9F82 (Grand Seiko Quartz) : English
9F83 Instruction of 9F83 (Grand Seiko Quartz) : English
9F85 Instruction of 9F85 (Grand Seiko Quartz) : English
9F86 Instruction of 9F86 (Grand Seiko Quartz) : English
9R01 Instruction of 9R01 (Grand Seiko Spring Drive) : English
9R02 Instruction of 9R02 (Grand Seiko Spring Drive) : English
9R15 Instruction of 9R15 (Grand Seiko Spring Drive) : English
9R16 Instruction of 9R16 (Grand Seiko Spring Drive) : English
9R31 Instruction of 9R31 (Grand Seiko Spring Drive) : English
9R65 Instruction of 9R65 (Grand Seiko Spring Drive) : English
9R66 Instruction of 9R66 (Grand Seiko Spring Drive) : English
9R84 Instruction of 9R84 (Grand Seiko Spring Drive) : English
9R86 Instruction of 9R86 (Grand Seiko Spring Drive) : English
9R96 Instruction of 9R96 (Grand Seiko Spring Drive) : English
9RA5 Instruction of 9RA5 (Grand Seiko Spring Drive) : English
9S27 Instruction of 9S27 (Grand Seiko Mechanical) : English
9S61 Instruction of 9S61 (Grand Seiko Mechanical) : English
9S63 Instruction of 9S63 (Grand Seiko Mechanical) : English
9S64 Instruction of 9S64 (Grand Seiko Mechanical) : English
9S65 Instruction of 9S65 (Grand Seiko Mechanical) : English
9S66 Instruction of 9S66 (Grand Seiko Mechanical) : English
9S68 Instruction of 9S68 (Grand Seiko Mechanical) : English
9S85 Instruction of 9S85 (Grand Seiko Mechanical) : English
9S86 Instruction of 9S86 (Grand Seiko Mechanical) : English
9SA5 Instruction of 9SA5 (Grand Seiko Mechanical) : English
9T82 Instruction of 9T82 (Kinetic) : English
A
A825 Instruction of A825 (Digital Watch) : English
AS01 Instruction of AS01 : English
AS32 Instruction of AS32 : English
C
COMPASS Instruction of COMPASS : English
D
DH33 Instruction of DH33 (Diving Computer) : English
H
H021 Instruction of H021 (Duo Display) : English
H022 Instruction of H022 (Duo Display) : English
H023 Instruction of H023 (Duo Display) : English
H024 Instruction of H024 (Duo Display) : English
H601 Instruction of H601 (Duo Display) : English
H801 Instruction of H801 (Duo Display) : English
H851 Instruction of H851 (Diver’s watch for air diving ) : English
H855 Instruction of H855 (Diver’s watch for air diving ) : English
N
N830 Application Operating Guide of N830 : English
Instruction of N830 : English
Instruction of N830(Quick Manual) : English
Regulatory Compliance of N830 : English
N851 Application Operating Guide of N851 : English
Regulatory Compliance of N851 : English
Instruction of N851 : English
Instruction of N851 (Quick Manual) : English
N855 Application Operating Guide of N855 : English
Regulatory Compliance of N855 : English
Instruction of N855 : English
Instruction of N855 (Quick Manual) : English
N857 Instruction of N857 : English
Instruction of N857 (Quick Manual) : English
N877 Application Operating Guide of N877 : English
Regulatory Compliance of N877
Instruction of N877 : English
Instruction of N877(Quick Manual) : English
NH35 Instruction of NH35 : English
NH36 Instruction of NH36 : English
R
ROTARY SLIDE RULE Instruction of ROTARY SLIDE RULE : English
S
S055 Instruction of S055 (Stopwatch) : English
S056 Instruction of S056 (Stopwatch) : English
S057 Instruction of S057 (Stopwatch) : English
S058 Instruction of S058 (Stopwatch) : English
S05A Instruction of S05A (Stopwatch) : English
S064 Instruction of S064 application : English
Instruction of S064 NFC reader:English
Instruction of S064 : English
S141 Instruction of S141 (Stopwatch) : English
S143 Instruction of S143 (Stopwatch) : English
S149 Instruction of S149 (Stopwatch) : English
S321 Instruction of S321 (Stopwatch) : English
S351 Instruction of S351 (Stopwatch) : English
S770 Instruction of S770 (EPD Solar) : English
S802 Instruction of S802 (Solar Digital Watch) : English
T
TELEMETER Instruction of TELEMETER : English
V
V072 Instruction of V072 (Duo Display) : English
V110 Instruction of V110 (Solar) : English
V111 Instruction of V111 (Solar) : English
V114 Instruction of V114 (Solar) : English
V115 Instruction of V115 (Solar) : English
V116 Instruction of V116 (Solar) : English
V117 Instruction of V117 (Solar) : English
V131 Instruction of V131 (Diver’s watch for air diving) : English
Instruction of V131 (Solar) : English
V137 Instruction of V137 (Solar) : English
V138 Instruction of V138 (Solar) : English
V145 Instruction of V145 (Diver’s watch for air diving) : English
Instruction of V145 (Solar) : English
V147 Instruction of V147 (Diver’s watch for air diving) : English
Instruction of V147 (Solar) : English
V14J Instruction of V14J (Solar) : English
V157 Instruction of V157 (Diver’s watch for air diving) : English
Instruction of V157 (Solar) : English
V158 Instruction of V158 (Diver’s watch for air diving) : English
Instruction of V158 (Solar) : English
V172 Instruction of V172 (Solar) : English
V174 Instruction of V174 (Solar) : English
V175 Instruction of V175 (Solar Divers) : English
V176 Instruction of V176 (Solar) : English
V181 Instruction of V181 (Solar) : English
V182 Instruction of V182 (Solar) : English
V187 Instruction of V187 (Solar) : English
V192 Instruction of V192 (Analog Quartz Solar) : English
V192D Instruction of V192 (Diver’s watch for air diving) : English
V194 Instruction of V194 (Analog Quartz Solar) : English
V195 Instruction of V195 (Analog Quartz Solar) : English
V198 Instruction of V198 (Analog Quartz Solar) : English
V220 Instruction of V220 : English
V501 Instruction of V501 : English
V657 Instruction of V657 (Analog Quartz) : English
V701 Instruction of V701 : English
V721 Instruction of V721 : English
V732 Instruction of V732 : English
V733 Instruction of V733 : English
V736 Instruction of V736 (Analog Quartz Divers) : English
V742 Instruction of V742 : English
V743 Instruction of V743 : English
V782 Instruction of V782 : English
V811 Instruction of V811 : English
VB20 Instruction of VB20 : English
VC00 Instruction of VC00 : English
VC01 Instruction of VC01 : English
VC10 Instruction of VC10 : English
VC11 Instruction of VC11 : English
VD53 Instruction of VD53 : English
VD54 Instruction of VD54 : English
VD57 Instruction of VD57 : English
VD73 Instruction of VD73 : English
VD75 Instruction of VD75 : English
VD76 Instruction of VD76 : English
VD77 Instruction of VD77 : English
VD78 Instruction of VD78 : English
VH31 Instruction of VH31 : English
VH67 Instruction of VH67 : English
VJ20 Instruction of VJ20 : English
VJ21 Instruction of VJ21 : English
VJ22 Instruction of VJ22 : English
VJ32 Instruction of VJ32 : English
VJ33 Instruction of VJ33 : English
VJ46 Instruction of VJ46 : English
VJ47 Instruction of VJ47 : English
VJ48 Instruction of VJ48 : English
VJ52 Instruction of VJ52 : English
VJ53 Instruction of VJ53 : English
VJ76 Instruction of VJ76 : English
VK63 Instruction of VK63 : English
VK67 Instruction of VK67 : English
VK68 Instruction of VK68 : English
VK73 Instruction of VK73 : English
VR33 Instruction of VR33 : English
VR42 Instruction of VR42 : English
VR43 Instruction of VR43 : English
VX00 Instruction of VX00 : English
VX01 Instruction of VX01 : English
VX32 Instruction of VX32 : English
VX33 Instruction of VX33 : English
VX3K Instruction of VX3K : English
VX42 Instruction of VX42 : English
VX43 Instruction of VX43 : English
VX50 Instruction of VX50 : English
VX51 Instruction of VX51 : English
VX82 Instruction of VX82 : English
VX83 Instruction of VX83 : English
VX89 Instruction of VX89 : English
W
W073 Instruction of W073 : English
W403 Instruction of W403 : English
W861 Instruction of W861 : English
Y
Y121 Instruction of Y121 : English
Y136 Instruction of Y136 : English
Y150 Instruction of Y150 : English
Y151 Instruction of Y151 : English
Y182 Instruction of Y182 (Analog Quartz) : English
Y187 Instruction of Y187 (Analog Quartz) : English
Y520 Instruction of Y520 : English
Y675 Instruction of Y675 : English
Y676 Instruction of Y676 : English
YD03 Instruction of YD03 : English
YM92 Instruction of YM92 : English
Other
Adjust the mesh band Instruction of How to adjust the mesh band : English
ANALOG QUARTZ MECHA BASIC Instruction of ANALOG QUARTZ & MECHA BASIC : English
easy removal band Instruction of easily removal band : English
GROUND TO AIR EMERGENCY SIGNAL CODE Instruction of GROUND TO AIR EMERGENCY SIGNAL CODE : English
MAP METER MILE MARKER Instruction of MAP METER / MILE MARKER : English
New Link Removal System Bracelet Instruction of New link removal system bracelet: English
pull through type band Instruction of How to attach a pull-through type band : English
WORLD TIME Instruction of WORLD TIME : English