SEIKO SINCE 1881

วัฒนธรรม การผลิตนาฬิกา : อนุรักษ์วัฒนธรรม​จากอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองเพื่ออนาคตสู่คนรุ่นหลังวัฒนธรรม การผลิตนาฬิกา : อนุรักษ์วัฒนธรรม​จากอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองเพื่ออนาคตสู่คนรุ่นหลัง

การผลิตที่ผสมผสานระหว่างสมรรถนะทางเทคนิคอันโดดเด่นกับรสนิยมต่อสุนทรียศาสตร์อันละเอียดอ่อน

Seiko ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ท้าทายเพื่อสร้างโอกาสมากมายในอดีตและเป็นผู้บุกเบิกยุคใหม่แห่งการผลิตนาฬิกาโดยให้ความสำคัญกับความเที่ยงตรงและความงดงามของนาฬิกา นาฬิการุ่น Grand Seiko Kodo บรรลุระดับความเที่ยงตรงเป็นประวัติการณ์ด้วยการผสมผสานระหว่างกลไกที่ซับซ้อนสองแบบ ได้แก่ กลไกสร้างแรงคงที่ (Constant-force) และกลไกทูร์บิญอง (Tourbillon) เป็นหน่วยเดียวกันบนแกนเดียวกันได้เป็นครั้งแรกในโลก ไม่เพียงแต่การนำเสนอความแม่นยำในระดับสูงเท่านั้น นาฬิการุ่น Kodo ยังมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีเสียงที่ไพเราะ ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่มิติใหม่สำหรับนาฬิกาจักรกล และยังสามารถเรียกได้ว่าการพัฒนานาฬิการุ่นนี้นั้นความงามที่เป็นอัตลักษณ์อย่างแท้จริง​​ เป็นมรดกแห่งวัฒนธรรม​ ที่ควรได้รับการอนุรักษ์เพื่อคนรุ่นหลังในอนาคต

Grand Seiko Kodo ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากทั่วโลก โดยได้รับรางวัล Chronometry Prize จาก Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) ปี 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนาฬิกาที่แสดงเวลาแม่นยำอย่างโดดเด่น

วัฒนธรรม กิจกรรมอื่น ๆ

PAGE TOP