SEIKO SINCE 1881

สังคม กิจกรรมที่ยึดหลักการของข้อตกลงความร่วมมือรอบด้านในจังหวัดอิวาเตะสังคม กิจกรรมที่ยึดหลักการของข้อตกลงความร่วมมือรอบด้านในจังหวัดอิวาเตะ

แบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขกับชุมชนท้องถิ่น

เรามีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นและทำงานเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตามข้อตกลงความร่วมมือรอบด้านที่กำหนดร่วมกับจังหวัดอิวาเตะในเดือนสิงหาคม ปี 2021 เราพยายามเผยแพร่ “เสน่ห์ของจังหวัดอิวาเตะและ Grand Seiko” ไปยังทั่วโลก โดยแนะนำรายละเอียดของกิจกรรมเหล่านั้น

ช่วยอนุรักษ์ต้นไวท์ เบิร์ช ของญี่ปุ่นในเมืองคุจิ จังหวัดอิวาเตะ

สังคม กิจกรรมอื่น ๆ

PAGE TOP